Rozwiń swój biznes za granicą!

Rozwiń swój biznes za granicą!

Przedsiębiorcy z Małopolski mogą starać się o pieniądze na rozwój działalności na rynkach zagranicznych. Już 30 września startuje konkurs, dzięki któremu małopolskie firmy będą mogły m.in. wziąć udział w międzynarodowych targach czy nawiązać współpracę z firmami z całego świata. Na ten cel przeznaczono ponad 8 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wiemy jak wielkie możliwości daje przedsiębiorcom rozwój ich działalności na rynkach zagranicznych, dlatego też po raz kolejny przekazujemy środki unijne na ten cel. Pozwolą one małopolskim firmom nie tylko poszerzyć ich działalność i nawiązać współpracę z kontrahentami spoza Polski, ale też chociażby lepiej dostosować własną ofertę do wymagań zagranicznych rynków

– zaznacza wicemarszałek Stanisław Sorys, odpowiedzialny w zarządzie województwa za RPO.

Na co jeszcze mogą liczyć małopolscy przedsiębiorcy dzięki unijnemu wsparciu? M.in. na opracowanie planu rozwoju własnego biznesu na arenie międzynarodowej czy też przygotowanie koncepcji dotyczących wizerunku firmy za granicą. Środki finansowe będą mogły zostać też przeznaczone na uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do prowadzenia działalności na arenie międzynarodowej.

W ramach konkursu małopolscy przedsiębiorcy z mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą otrzymać dotacje do 200 tys. zł. (obejmujące 50 proc. dofinansowania). Wnioski będą przyjmowane do 7 listopada br., a szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć tutaj. Ponadto, wszyscy zainteresowani pozyskaniem funduszy unijnych mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Przypomnijmy, że dotychczas z podobnej pomocy skorzystało ponad 100 małopolskich firm. Z RPO przekazano na ten cel prawie 13,5 mln zł.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/rozwin-swoj-biznes-za-granica