RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jakie wyróżniamy rodzaje działalności gospodarczej?

– Indywidualna działalność gospodarcza (samozatrudnienie, jednoosobowa działalność gospodarcza)
– Spółka cywilna.
– Spółki handlowe:
– Spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna)
– Spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)