REKRUTACJA DO PROJEKTU – I EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do udziału w I edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie”.

Rekrutacja rozpocznie się 15.03.2021 r. i będzie trwać do 01.04.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • są osobami w wieku 18 – 29 lat, dotkniętymi skutkami COVID-19, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
  • posiadają status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy;
  • uczą się lub zamieszkują (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać:
– osobiście – w biurze projektu – ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów;
– telefonicznie: 519 654 650;
– e-mail: powermalopolska@pakd.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.