Zgłoś swój projekt do konkursu i zostań jedną z “RegioStars 2017”

“RegioStars 2017”

Realizujesz ciekawy projekt unijny, który może być inspiracją dla innych? Nie czekaj i już dziś zgłoś go do prestiżowego konkursu RegioStars organizowanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Zgłoszenia można nadsyłać do 10 kwietnia.

Trwa nabór zgłoszeń do 10-tej edycji prestiżowego konkursu RegioStars, w którym mogą wziąć udział instytucje realizujące projekty unijne dofinansowanie ze środków EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności, a także instytucje zarządzające danym programem unijnym na poziomie krajowym lub regionalnym. Celem konkursu jest wyróżnienie atrakcyjnych, realizowanych z pasją projektów, które mogą być przykładem dla innych regionów.

W tym roku projekty można zgłaszać w pięciu kategoriach:

  1. Inteligentne specjalizacje dla innowacji w MŚP (Smart Specialisation for SME innovation),
  2. Unia energetyczna: działania w dziedzinie klimatu (Energy Union: Climate action),
  3. Równouprawnienie i aktywne uczestnictwo kobiet (Women Empowerment and Active Participation),
  4. Edukacja i szkolenia (Education and training),
  5. Gwiazdy wśród miast: miasta w okresie transformacji cyfrowej (CityStars: Cities in Digital Transition).

Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają puchar RegioStars oraz certyfikat. Ponadto dla każdego wyróżnionego projektu zostanie wyprodukowany krótki film, który zostanie opublikowany w Internecie, a następnie rozpropagowany w mediach społecznościowych. Laureatów konkursu poznamy 10 października 2017 roku podczas uroczystej ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się w Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Aby wziąć udział w konkursie do 10 kwietnia b.r. należy zgłosić swoją kandydaturę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na adres e-mail: fundusze@umwm.pl ,tel. (12) 29 90 736.

Uwaga: zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line.

Konkurs RegioStars organizowany jest od 2008 roku. W dotychczasowej historii konkursu trzykrotnie na podium stały projekty z Polski. W edycji RegioStars 2016, wśród 5 zwycięzców, znalazł się projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: Akademia Ekonomii Społecznej, który zdobył pierwsze miejsce w kategorii „Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu” (Inclusive growth).

Zobacz film o projekcie ARES

Więcej informacji oraz regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na portalu Komisji Europejskiej.

Uruchomiono także specjalny adres email na który można kierować wszystkie pytania dotyczące konkursu: regiostars2017@iservice-europa.eu

Źródło:https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/zglos-swoj-projekt-do-konkursu-i-zostan-regiostars-2017