RAPORT PEKAO S.A. O SYTUACJI MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM W LATACH 2021– 2022

Najnowszy raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2021-2022, to publikacja, która porusza wiele kwestii, istotnych dla tego sektora, takie jak np. inflacja, wzrost gospodarczy, perspektywy wzrostu konsumpcji i inwestycji, sytuacja na rynku pracy i wynagrodzeń.

Zgodnie z niedawno opublikowanym raportem Banku Pekao S.A. sytuacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprawiła się względem raportu wydanego w 2020 r. Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro, Małych i Średnich Firm (MMŚF) mierzący nastroje przedsiębiorców wyniósł w badanym okresie 93,9 pkt. Wynik ten jest lepszy niż uzyskany w poprzednim badaniu. Nie przebił jednak rekordowego wyniku 102,6 pkt. za 2019 r. Zaobserwowano duży wzrost wskaźnika w województwach: lubuskim (+4,61 pkt.), warmińsko-mazurskim (+4,30 pkt.), podlaskim (+3,75 pkt.) oraz wielkopolskim (+3,45 pkt.). Przedsiębiorcy także lepiej oceniają stan polskiej gospodarki oraz ogólnie sytuację w swojej branży.

Najnowszy raport Banku Pekao o sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2021-2022 to publikacja, która porusza wiele kwestii, istotnych dla tego sektora, takie jak np. inflacja, wzrost gospodarczy, perspektywy wzrostu konsumpcji i inwestycji, sytuacja na rynku pracy i wynagrodzeń.

Raport Banku Pekao jest przygotowywany co roku, a jego pierwsze edycja została opublikowana 12 lat temu. Badaniem objęte są mikro, małe i średnie firmy, czyli takie, które zatrudniają do 249 osób.

Pełną wersję raportu znajdziesz tutaj

Źródło