Przyłącz się do Małopolskiego Festiwalu Innowacji!

Przyłącz się do Małopolskiego Festiwalu Innowacji!

Tym razem to czerwiec będzie miesiącem spotkań z innowacjami. Tegoroczny Małopolski Festiwal Innowacji odbędzie się w dniach 4-10 czerwca. Właśnie rusza rekrutacja partnerów, którzy zechcą współtworzyć to wyjątkowe wydarzenie.

Małopolski Festiwal Innowacji (MFI) to cały tydzień bogaty w liczne wydarzenia organizowane przez małopolskie firmy oraz instytucje, które wspólnie chcą działać na rzecz kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości. W 2017 roku 43 partnerów przygotowało niemal 100 wydarzeń w różnych częściach Małopolski. Koordynatorem Festiwalu nieprzerwanie od 2011 roku jest Województwo Małopolskie.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą innowacje społeczne oraz ich znaczenie dla działalności biznesowej. Skąd taki temat? Chcemy nadal rozmawiać o innowacjach, ale tym razem planujemy być wyjątkowo blisko problemów jednostki. To właśnie innowacje społeczne jawią się jako innowacje najbliższe człowiekowi. Dzięki nim nasze codzienne życie i funkcjonowanie może być prostsze, łatwiejsze, bardziej efektywne, a nawet przyjemniejsze.

Temat przewodni nie ma być ograniczeniem, ale inspiracją dla partnerów, którzy chcieliby zaangażować się w Festiwal. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą zaszczepiać dobre praktyki wśród młodych ludzi, budzić zainteresowanie utalentowanych osób, pokazywać jak wdrażane są najnowocześniejsze technologie i udowadniać, że w szybko zmieniającym się świecie podstawą sukcesu są innowacje.

Podczas Festiwalu nie zapominamy także o małopolskich inteligentnych specjalizacjach, czyli siedmiu obszarach kluczowych dla rozwoju regionu. Wierzymy, że wydarzenia odbywające się w ramach MFI przyczynią się do ich popularyzacji i zachęcą uczestników do inicjowania działań w ich obszarze. Przypominamy, że małopolskie inteligentne specjalizacje to: nauki o życiu, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych, elektrotechnika i przemysł maszynowy oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Pozostawiamy dowolność w zakresie typu przygotowanych wydarzeń. Nasi Partnerzy najczęściej organizują: warsztaty, szkolenia, prezentacje, dni otwarte, konsultacje indywidualne i spotkania informacyjne, ale także konferencje, sympozja, targi czy gry. Wydarzenia budzą duże zainteresowanie, a jednocześnie stanowią doskonały element promocji regionu oraz partnerskich firm i instytucji.

Z informacją o Festiwalu chcemy dotrzeć do jak największej grupy odbiorów. Dlatego też dużą wagę przykładamy do działań promocyjnych. Podobnie jak w roku ubiegłym oprzemy się na działaniach w intrenecie, zwłaszcza mediach społecznościowych. Nie zabraknie również tradycyjnych form promocji, dzięki którym Festiwal będzie widocznych na ulicach małopolskich miast. Nagramy materiały video, których bohaterami będę między innymi partnerzy przygotowującymi najciekawsze festiwalowe wydarzenia!

Podobnie jak  w latach poprzednich Województwo Małopolskie przygotowuje konferencję inaugurującą Małopolski Festiwal Innowacji. która odbędzie się pierwszego dnia Festiwalu, czyli 4 czerwca 2018 roku. Z tego względu gorąco zachęcamy Państwa do przygotowania swoich wydarzeń między 5 a 10 czerwca, tak aby 4 czerwca mogli Państwo razem z nami otworzyć MFI i w pełni uczestniczyć w pierwszym dniu Festiwalu.

Zgłoś się!

Propozycje wydarzeń proszę przesyłać na adres mailowy mfi@umwm.pl w formie tabeli, której wzór można pobrać pod artykułem wraz z podpisaną deklaracją uczestnictwa w MFI 2018 (równiez dostępna pod artykułem).

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania – proszę pisać na adres  pamela.slufinska@umwm.pl .

Zachęcamy do współpracy!

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/przylacz-sie-do-malopolskiego-festiwalu-innowacji