Przedsiębiorczy studenci

Przedsiębiorczy studenci

“Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie” to innowacyjny projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  ponad 6 mln zł trafiło do Tarnowa.

Projekt zakłada podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Realizacja ww. projektu obejmuje m.in.:

  • podniesienie poziomu kompetencji u studentów uczelni ostatniego roku studiów stacjonarnych I stopnia, poprzez różnego rodzaju warsztaty, kursy, szkolenia czy spotkania z pracodawcami,
  • wzrost poziomu innowacyjnych kompetencji dydaktycznych u nauczycieli akademickich,
  • podniesienie kompetencji zarządczych u osób kadry zarządczej i administracyjnej uczelni,
  • usprawnienie procesów zarządczych poprzez wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią.

 

Najbliższym przedsięwzięciem w projekcie będą bezpłatne kursy-warsztaty dla studentów ostatniego roku studiów licencjackich i inżynierskich pn. „Lider przedsiębiorczości”. W roku akademickim 2018/2019 zaplanowano trzy takie kursy-warsztaty. Pierwszy już się zakończył, a kolejne dwa zaplanowane są na luty i marzec br.

Źródło: http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Przedsiebiorczy-studenci