Dużo niższy ZUS dla przedsiębiorców już od 2018 r.

Dużo niższy ZUS dla przedsiębiorców już od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli płacić składki społeczne do ZUS mierzone od przychodów, a nie ryczałtowo. Dodatkowo na starcie działalności będzie można skorzystać z półrocznego zwolnienia z płacenia składek. 

 

Składki od przychodu, a nie ryczałtowo

Składki społeczne to lwia część składek płaconych do ZUS – obecnie miesięczny wydatek ponad 800 zł. To ogromna kwota dla najmniejszych przedsiębiorców, których miesięczne przychody nie przekraczają 5000 zł. Od przyszłego roku będą oni jednak mogli odetchnąć z ulgą.

Nowe przepisy pozwolą na rozliczanie się z ZUS w oparciu o składki społeczne, których wysokość będzie obliczana na podstawie przychodu. Ministerstwo Rozwoju zaproponowało wprowadzenie progów co 200 zł, a za przekroczenie każdego z nich składka ma wzrastać o 32 zł. Oznacza to, że mając w danym miesiącu przychody na poziomie 1000 zł zapłacimy 160 zł składki społecznej, przy 2000 zł będzie to 320 zł itd. W ten sposób będzie można rozliczać się do osiągnięcia przedziału 4801-5000 zł. Przychody powyżej 5000 zł oznaczają automatyczne przejście na składkę ryczałtową, znaną nam obecnie. 

Zatem przedsiębiorcy zarabiający powyżej 5000 złotych miesięcznie nie zapłacą nic więcej, niż dotychczas. Za to start dla nowych przedsiębiorców, którzy o takie przychody dopiero się starają, będzie dużo łatwiejszy!

Zwolnienie ze składek ZUS dla nowych przedsiębiorców

Z tzw. „małego ZUS-u” nadal będą mogli korzystać przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający działalność gospodarczą. Zaproponowano im jednak dodatkową ulgę od obciążeń ubezpieczeniowych. Od nowego roku będą mogli oni skorzystać z całkowitego zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze pół roku prowadzenia firmy. 

Warto pamiętać, że opisane zwolnienia i ulgi nie dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego – składki z tego tytułu (obecnie jest to 297 zł) wszyscy przedsiębiorcy będą musieli jak na razie opłacać w stałej kwocie. Ma się to zmienić dopiero przy okazji reformy NFZ. Pamiętajmy jednak, że akurat ta składka nie jest dużym obciążeniem dla przedsiębiorców, ponieważ aż o 256 zł zmniejsza ona podatek dochodowy – jest zatem pośrednio zwracana.

Źródło: https://www.mala-firma.pl/aktualnosci-informacje-biznes/111-news/550-du%C5%BCo-ni%C5%BCszy-zus-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w-ju%C5%BC-od-2018-r