Przedsiębiorcy z szansą dofinansowania na energię odnawialną

Przedsiębiorcy z szansą dofinansowania na energię odnawialną

Ponad 21 mln zł czeka na przedsiębiorców inwestujących w urządzenia do produkcji odnawialnych źródeł energii. 30 czerwca rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Od lat dostrzegamy potencjał jaki dają odnawialne źródła energii. Ich rozwój wpływa bezpośrednio na jakość życia Małopolan – zdecydowanie przyczyniają się one nie tylko do redukcji poziomu zanieczyszczeń powietrza, ale także do wzrostu poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Stąd środki, które przyznajemy w aktualnej perspektywie RPO WM 2014-2020 na rozwój przedsięwzięć, dzięki którym nie tylko będzie poprawiać się stan naszego środowiska, ale też zwiększy się konkurencyjność małopolskiej gospodarki

– powiedział wicemarszałek Stanisław Sorys.

O środki unijne mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na rynku dłużej niż dwa lata, zajmujące się wytwarzaniem urządzeń wykorzystywanych do produkcji:

  • energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
  • ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
  • innych urządzeń grzewczych, w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych,
  • energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
  • biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.

Uwaga! Wspierane będą jedynie projekty zakładające produkcję urządzeń do ogrzewania z obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń. Producenci urządzeń, których nie obejmują ww. wymogi mogą otrzymać wsparcie tylko w wówczas, gdy spełniają one odpowiednie wymagania dotyczące zużycia energii i ochrony środowiska.

Całkowity poziom dofinansowania wynosi 55% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, a 45% dla średnich przedsiębiorstw.

Nabór wniosków rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 31 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu i niezbędne dokumenty znajdują się tutaj.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami sieci punktów informacyjnych w Małopolsce:
– w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
– w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
– w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
– w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
– w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73

Wszystkie punkty są czynne w poniedziałki w godz. 8:00-18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/przedsiebiorcy-z-szansa-na-dofinansowanie-na-energie-odnawialna