Przedsiębiorcy czekają na Konstytucję Biznesu

Przedsiębiorcy czekają na Konstytucję Biznesu

Środowisko przedsiębiorców wystąpiło z apelem do Premiera Morawieckiego, a także Ministra Kowalczyka o przyspieszenie prac nad projektem ustawy Konstytucja Biznesu. To długo oczekiwany akt, ze względu na złe doświadczenia spowodowane dotychczasową formą współpracy z administracją publiczną. Przyjęcie przez Sejm Konstytucji Biznesu poprawi relacje i funkcjonowanie przedsiębiorców. Stabilne otoczenie prawne i poprawa praktycznego stosowania przepisów jest istotnym elementem dla zwiększenia inwestycji, zwłaszcza wśród mikro- i małych przedsiębiorców.

 

– Oczekujemy, że dokument będzie na nowo definiować współpracę biznesu i administracji – powiedział serwisowi eNewsroom Arkadiusz Pączka, Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji – Przejawia się ona w różnych aspektach – od długości załatwiania spraw w urzędzie, kontrolach, ale i samym podejściu administracji do firm i przedsiębiorców. Pewien katalog podstawowych zasad, który obecnie obowiązuje w różnych aktach prawnych, jak zasada wolności gospodarczej w Konstytucji, jest często nadwyrężany albo w ogóle niestosowany. Widać dzisiaj, jak niespójne prawo i załatwianie spraw w administracji publicznej powstrzymuje ich przed inwestowaniem.

W przekonaniu całego środowiska przyjęcie wspomnianej ustawy, która w pewnym stopniu poprawi relacje administracji i biznesu, na nowo unormuje zasady pewności i interpretacji prawa oraz poprawi jakość obsługi w urzędach – przyczyni się do wzrostu polskiej przedsiębiorczości. Duże firmy w zakresie nadmiernej regulacji prawnej mogą sobie poradzić, ale miko- i małe przedsiębiorstwa są zdane na siebie. Projekt ustawy powinien wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Przedsiębiorcy oczekują szybkiego procesu legislacyjnego w Sejmie i wprowadzenia omawianych przepisów. Praktyka działania i interpretacji urzędów jest bardzo różna, nie zawsze odbywa się w prawidłowy sposób. Mamy nadzieję, że Konstytucja Biznesu stanie się pewnym gwarantem dla podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i prawidłowych relacji z biznesem – dodał Pączka.

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/przedsiebiorcy-czekaja-konstytucje-biznesu-77459