Przedsiębiorco, zgarnij bon na rozwój innowacji w swojej firmie

Przedsiębiorco, zgarnij bon na rozwój innowacji w swojej firmie

Małopolscy przedsiębiorcy mają szanse otrzymać pieniądze na rozwój innowacji w swojej firmie. Dotacje, przyznawane w formie bonów na innowacje, pozwolą nie tylko na rozwój nowatorskich projektów, ale także na nawiązanie współpracy z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu – laboratoriami, uczelniami technicznymi czy parkami technologicznymi. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przeznaczono na ten cel 16 mln zł.

Dofinansowanie przyznawane jest już po raz trzeci – wartość dotacji przyznawanych w ramach bonów na innowacje może wynieść maksymalnie 50 000 zł (mały bon) lub 100 000 zł (duży bon na innowacje).

Małopolscy przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po unijne wsparcie na badania i rozwój nowoczesnych technologii. O bezzwrotne dotacje mogą aplikować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które dzięki uzyskanym środkom mają możliwość m.in. opracowania nowych, a także ulepszenia już istniejących produktów czy usług. Co warto podkreślić, maksymalny całkowity koszt dofinansowania może wynieść aż 90% wartości projektu

– mówi Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Nabór trwa do 31 października 2017 r. Przyznane pieniądze mogą zostać przeznaczone na rozwój badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz usług w zakresie wzornictwa.

Więcej informacji dotyczących warunków dofinansowania znajduje się tutaj

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem funduszy europejskich mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/przedsiebiorco-zgarnij-bon-na-rozwoj-innowacji-w-swojej-firmie