PRZEDSIĘBIORCO rusza projekt: „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”

Projekt:
„Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”

Bezpłatne usługi doradcze dla firm Subregionu Tarnowskiego

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. oraz partnerów projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” pragniemy zaprosić przedsiębiorców do możliwości skorzystania z bezpłatnej usługi doradczej dla firm Subregionu Tarnowskiego.

 

Usługa  doradcza świadczona będzie w dwóch etapach:

  1. Etap I: diagnoza potrzeb Klienta polegająca na identyfikacji potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.
  2. Etap II: wsparcie informacyjne w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, nawiązywania kontaktów biznesowych, rozpoczęcia jak i rozwoju działalności eksportowej, możliwości dofinansowania.

W załącznikach u dołu strony znajduje się Regulamin określający zasady rekrutacji uczestników w projekcie pn. „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”. Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorstwo sektora MŚP prowadzące działalność w Subregionie Tarnowskim zainteresowane rozwojem oraz umiędzynaradawianiem swojej działalności.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z  deklaracją uczestnictwa w projekcie i oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz  złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dokumenty w załączeniu).

 

Po weryfikacji poprawności złożonych dokumentów nastąpi podpisanie umowy o świadczenie usługi doradczej.

 

Załączniki:

Regulaminu rekrutacji

Formularz zgłoszenia

załącznik 1 Formularz de minimis

 

Adres:

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A

ul. Słowackiego 12

33-100 Tarnów, Polska

tel.: 14 627 75 94, fax.: 14 627 75 93

e-mail: sekretariat@tkp.com.pl

 

 

Serdecznie zachęcamy do zgłoszenia Państwa firmy.