Przedsiębiorco, rozwiń swoją firmę!

Przedsiębiorco, rozwiń swoją firmę!

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zapraszają do udziału w spotkaniu poświęconym dostępnym możliwościom rozwoju firm, w tym podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników.

Spotkanie, które odbędzie się w środę, 22 marca 2017 r o godz. 10:00., w Ratuszu w Tarnowie (ul. Rynek 1), jest adresowane do mikro i małych przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych z powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i gorlickiego.

Podczas niego zostanie omówiona oferta pomocy w zatrudnieniu pracownika w ramach aktualnie realizowanego programu regionalnego “Firma+1”. Pomoc ta polega m.in. na dofinansowaniu doposażenia miejsca pracy, stworzeniu miejsca pracy, sfinansowaniu staży, zwrocie kosztów dojazdu, badań lekarskich. Oferowane jest również doradztwo z zakresu obowiązkowych świadczeń wynikających z faktu zatrudnienia pracowników (zobowiązania podatkowe, składki  na ubezpieczenia społeczne).

Podczas spotkania zostanie także zaprezentowana możliwość uzyskania bonów na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Dzięki programowi mikro przedsiębiorcy będą mogli otrzymać bony na szkolenia (w tym studia podyplomowe, e-learning), które będą dostępne u operatora (firmy) wyłonionego w maju 2017 r. Z kolei osoby pracujące mogą wziąć udział w projekcie “Kierunek Kariera” dającym możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń językowych lub komputerowych. Każdy uczestnik projektu, dla którego zostanie opracowany Bilans Kariery, dostanie bony szkoleniowe pozwalające na pokrycie do 87% kosztów szkolenia komputerowego lub językowego.  

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o zgłaszanie się e-mailowo na adres: wniewola@wup-krakow.pl do 21 marca 2017 r.

Zaproszenie

Żródło: http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/przedsiebiorco–rozwin-swoja-firme