PROWADZISZ BIZNES W JEDNEJ Z TYCH BRANŻ? MOŻESZ ZWOLNIĆ SIĘ ZE SKŁADEK W ZUS.

PROWADZISZ BIZNES W JEDNEJ Z TYCH BRANŻ? MOŻESZ ZWOLNIĆ SIĘ ZE SKŁADEK W ZUS.

Jeszcze do końca miesiąca przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Jeśli:

 • jesteś zgłoszony jako płatnik składek, przed 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z twojej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składasz wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskałeś w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • złożyłeś deklaracje rozliczeniowe,
 • złożyłeś imienne raporty miesięczne, za miesiące wskazane we wniosku, najpóźniej do 31 października br.

to masz czas do 30 listopada 2020 r. na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B).

Kogo dotyczą zwolnienia:

Przedsiębiorców których rodzaj przeważającej działalności, oznaczony jest następującymi kodami PKD:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

Źródło: https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Prowadzisz-biznes-w-jednej-z-tych-branz-Mozesz-zwolnic-sie-ze-skladek-w-ZUS