Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna

Co to jest Prosta Spółka Akcyjna?

Prosta Spółka Akcyjna to połączenie cech spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej.

O projekcie

Wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie „eksportowania” polskich pomysłów za granicę – taki jest cel ustawy wprowadzającej prostą spółkę akcyjną (PSA). Dzięki proponowanym przez nasz urząd rozwiązaniom polskie przedsiębiorstwa innowacyjne będą mogły łatwiej niż obecnie założyć spółkę i pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju swojej działalności. Przepisy mają zacząć obowiązywać 1 marca 2020 r.

Duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, szybka rejestracja elektroniczna, brak barier wejścia (1 zł kapitału na start), maksymalnie wykorzystany kapitał ludzki (w tym akcje za prace i usługi) oraz uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce – to główne cechy prostej spółki akcyjnej (PSA).

Ta nowoczesna forma spółki ma ułatwić w szczególności rozwój startupów. Chcemy jednak, by była ona dostępna dla każdej firmy, dla której tradycyjne ramy organizacyjne, bazujące jeszcze na Kodeksie handlowym z 1934 r., są zbyt sztywne i skomplikowane.

Prosta spółka akcyjna ma być nowoczesnym narzędziem dla innowacyjnej gospodarki. Będą z niej mogli skorzystać zwłaszcza założyciele startupów, którzy będą potrzebowali finansowania zewnętrznego. Z naszych analiz wynika, że obecnie dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna nie w pełni odpowiadają na potrzeby startupów. Potwierdzają to badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w których aż 73% ankietowanych wskazało na potrzebę nowej formuły prawnej dla innowacyjnych firm – nowej spółki kapitałowej. 

Zalety Prostej Spółki Akcyjnej

Podstawowe zalety nowej spółki to:

  • szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”), 
  • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego, ale z jednoczesnym obowiązkiem dbania o wypłacalność spółki i innymi środkami, które zapewniają ochronę wierzycielom spółki,
  • brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – akcje PSA nie będą notowane na giełdzie,
  • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza – dopuszczamy wykorzystanie blockchainu do prowadzenia tego rejestru, otwierając się na najnowocześniejsze technologie,
  • szerokie wykorzystanie komunikacji elektronicznej w podejmowaniu uchwał, odbywaniu zgromadzeń akcjonariuszy.
  • brak skomplikowanych wymogów organizacyjnych – wystarczy 1-osobowy zarząd, nie ma obowiązku tworzenia rady nadzorczej.

Uproszczona będzie również likwidacja PSA – skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji – przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.

Co zyskamy

Dzięki projektowanej przez nas ustawie Polska włącza się m.in. w europejski trend tworzenia form prawnych z myślą o startupach. Na świecie, w tym w naszym kraju, rodzą się bowiem kolejne nowe pomysły. Przykładem może być obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. regulacja słowacka (prosta spółka na akcje) czy SAS, ogromnie popularna we Francji. Możemy nie tylko zatrzymać rodzime startupy w Polsce, ale konkurować regulacyjnie  z innymi krajami. W 2016 r. funkcjonowało w Polsce około 2,7 tysiąca podmiotów, w przypadku których przetwarzanie informacji i pochodne technologie stanowią kluczowy element działalności (wyniki badań Fundacji Startup Poland). Rzeczywista liczba przedsięwzięć typu startup jest jednak znacznie wyższa. Potencjał startupów w 2023 r. to, według Deloitte, 2,2 mld zł wartości dodanej, ponad 50 tys. miejsc pracy i 757 mln zł przychodów dla gospodarstw domowych.

Propozycja prostej spółki akcyjnej to efekt wielomiesięcznych rozmów i konsultacji ze środowiskiem praktyków i ekspertów.  Środowisko startupów było inicjatorem analiz i dyskusji, które zaczęliśmy już w 2016 r. Biała księga innowacji z września 2016 r. potwierdziła, że wsparcie innowacji powinno polegać m.in. na zmianach w instytucjonalnym otoczeniu prawnym, w prawie spółek.

Źródło: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/prosta-spolka-akcyjna?fbclid=IwAR1s4rHg78kF4bmqG6XmNc0w8hr62HMLYaaPmbBkjE9W86FFgp0RKS2X4As