Promocja postaw przedsiębiorczych i kreatywnych wśród mieszkańców

Małopolska serdecznie zaprasza do włączenia się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2022, który w tym roku potrwa od 14 do 20 listopada. Województwo jako koordynator wydarzenia kieruje ofertę do firm i instytucji, które jeszcze nie współdziałały w dotychczasowych edycjach ŚTP.

Aby zostać nowym partnerem ŚTP wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na dedykowanej stronie internetowej, zawierający kilka pytań dotyczących instytucji, a także proponowanego programu wydarzenia bądź wydarzeń w ramach ŚTP. Informacje pozwolą ocenić przedstawioną przez Państwa ofertę i doświadczenie jednostki, a tym samym podjąć decyzję o włączeniu Państwa instytucji do grona partnerów ŚTP.

Zaproponowane aktywności muszą wpisywać się w główny cel przedsięwzięcia, jakim jest promocja postaw przedsiębiorczych i kreatywnych wśród mieszkańców oraz zachęcanie ich do zakładania własnego biznesu. Proponowane wydarzenia muszą być bezpłatne dla uczestników

– opisuje kryteria wicemarszałek Józef Gawron.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości będzie w Małopolsce już po raz trzynasty. Spotkania organizowane we wszystkich poprzednich edycjach cieszyły się sporą popularnością i pozytywnym odbiorem. W 2021 roku w ramach ŚTP, przy współudziale 42 partnerów, przeprowadzono 213 wydarzeń z udziałem 6200 uczestników.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa w 18 października 2022 roku. O wyniku oceny zgłoszenia poinformujemy do 21 października 2022 roku.

W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących formularza zachęcamy do kontaktu telefonicznego 012 63 03 279 lub mailowego jakub.krzyszycha@umwm.malopolska.pl