Projekty B+R w przedsiębiorstwach – lada chwila rusza kolejny nabór wniosków!

Projekty B+R w przedsiębiorstwach – lada chwila rusza kolejny nabór wniosków!

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy”, Działanie 1.2 „Badanie i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu B. „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem”.

Termin naboru i wysokość alokacji na konkurs

Już od 29 lutego przedsiębiorcy będą mogli się starać o dotacje na projekty obejmujące prace badawczo – rozwojowe wraz z ich wdrożeniem. Na ten jeden z najpopularniejszych wśród małopolskich firm konkursów ZWM przeznaczył aż 71,4 mln zł.

Konkurs będzie miał charakter otwarty i podzielony jest na rundy:

  • I runda 29.02 – 14.04.2020
  • II runda 15.04 – 30.05.2020
  • III runda 31.05 – 14.07.2020 (do godz. 15.00).

Oznacza to, że projekty złożone we wskazanych okresach będą podlegać sukcesywnej ocenie, a ich wyniki poznamy wcześniej niż po zakończeniu wszystkich rund. To przedsiębiorca decyduje kiedy składa wniosek, a tym samym w której rundzie naboru zostanie on oceniony.

Na jakie dofinansowanie będą mogli liczyć przedsiębiorcy

Czy warto? Oczywiście, że tak! Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach projektu może wynieść aż 50 mln zł. Poziom dofinansowania poszczególnych kosztów w projekcie uzależniony jest od rodzaju wnioskowanej pomocy oraz typu Wnioskodawcy, ale maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu może sięgać aż do 80%.

Dla kogo budżet na innowacje?

Konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚPkonsorcjów z ich udziałem, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a także konsorcjów z udziałem jednostek naukowych; uczelni, w tym spółek celowych uczelni; organizacji pozarządowych; instytucji otoczenia biznesu, reprezentowanych przez lidera, którym jest przedsiębiorstwo.

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe… Czego dotyczą?

  1. Nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa.
  2. Przygotowania prototypów doświadczalnych.
  3. Tworzenia instalacji demonstracyjnych i pilotażowych.
  4. Walidacji danego rozwiązania.
  5. Uruchomienia pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.
  6. Wsparcia przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Warto pamiętać, iż wspierane projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, muszą przed rozpoczęciem cechować się co najmniej II poziomem gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL) i poza prowadzeniem samych prac badawczo-rozwojowych i przygotowaniem do wdrożenia muszą polegać na wdrożeniu do działalności gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych, uzyskanych w ramach projektu.

Ponadto muszą być zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionalnych, przy uwzględnieniu mechanizmu eksperymentacji.

Nie zwlekaj!

Na ciekawe pomysły czekamy od 29 lutego do 14 lipca b.r. Zachęcamy do śledzenia strony www.rpo.malopolska.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje o tym i innych konkursach ogłaszanych za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Po informacje w sprawie konkursów można również dzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16 lub pozyskać je osobiście w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/projekty-br-w-przedsiebiorstwach-lada-chwila-rusza-kolejny-nabor-wnioskow