Prawie 40 tys. zł dotacji żeby zamienić umowę śmieciową na samozatrudnienie

W całej Polsce powiatowe urzędy pracy prowadzą nabory wniosków w ramach działania 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Program daje możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy. W sumie uczestnik może liczyć na blisko 40 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania.

Oprócz finansowania na start w biznesie uczestnicy mogą liczyć na pomoc ekspertów, pakiet szkoleń oraz pół roku zastrzyku gotówki na bieżące wydatki. Nowością jest fakt, że o wsparcie w przejściu na swoje mogą się ubiegać nie tylko bezrobotni, ale także osoby zarabiające mało, pracujące na tzw. umowach śmieciowych oraz imigranci.

Ze śmieciówki do własnej działalności gospodarczej

Jedną z placówek, która ogłosiła właśnie nabór jest Urząd Pracy w Rybniku. Inicjatywa realizowana jest pod nazwą ,,Moja własna działalność gospodarcza IV”. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia u 40 osób na terenie subregionu zachodniego woj. śląskiego, powiat: raciborski, rybnicki, wodzisławski, m. Rybnik, m. Żory, m. Jastrzębie Zdrój w wieku 30+. Nabór wniosków dla osób zainteresowanych udziałem w programie trwa do 31 lipca 2021 roku.

Adresatami programu podobnie jak to było w przypadku poprzednich naborów są osoby bezrobotne biernych zawodowo. Do tej grupy potencjalnych beneficjentów organizatorzy dołączyli także osoby pracujące, ale ubogie a także, osoby zarabiające w oparciu o krótkoterminowe umowy cywilno-prawne, czyli tzw. śmieciówkach. Trzecią grupą osób, które mogą wziąć udział w projekcie są także imigranci. O wsparcie mogą się także ubiegać osoby, które odchodzą z rolnictwa i myślą o własnej działalności gospodarczej.

Blisko 40 tys. zł dofinansowania na start

Na 40 uczestników, którzy zostaną wyłonieni przez organizatorów czeka jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności w kwocie 23 0 50 zł. Za te środki młody przedsiębiorca może pokryć wydatki związane z rozkręcaniem własnego biznesu. To jednak nie wszystko. Oprócz pojedynczego zastrzyku pieniężnego na start – beneficjent może liczyć przez pół roku co miesiąc na przelew w kwocie 2600 zł. Te pieniądze może przeznaczyć na bieżące wydatki nowej firmy. Wśród nich znajdują się m.in. zapłata składek na ZUS, wodę czy prąd. W sumie do uczestnika programu przez pierwsze pół roku prowadzenia własnej firmy trafi kwota 38 650 zł.

Projekt realizowany dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: dla działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla poddziałania: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia

W całej Polsce realizowane są podobne inicjatywy. Informacji o terminach naborów i szczegółach dotyczących przyjmowania wniosków należy szukać na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/prawie-40-tys-zl-dotacji-zeby-zamienic-umowe-smieciowa-na-samozatrudnienie-105106