PRACUJ ZDALNIE – PROJEKT PILOTAŻOWY

Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pracującego zdalnie to nowa propozycja Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Od 25 marca do 8 kwietnia prowadzony będzie nabór wniosków w ramach tego projektu pilotażowego.

Kto może starać się o refundację kosztów? Projekt skierowany jest do pracodawców sektora małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych zatrudnieniem – w formie pracy zdalnej – osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu zarejestrowanej w ewidencji PUP Tarnów.  Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić i złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Dokumenty można znaleźć TUTAJ.

Istnieje możliwość złożenia dokumentów w formie papierowej w tarnowskim pośredniaku lub w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP / praca.gov.pl. W przypadku złożenia e-dokumentów wniosek wraz z załącznikami powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Podpis ten musi być złożony przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy.

źródło:www.tarnow.pl