Pracownicze Plany Kapitałowe – Konferencja dla przedsiębiorców

Pracownicze Plany Kapitałowe – Konferencja dla przedsiębiorców!

W związku z wejściem w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela oraz Polski Fundusz Rozwoju mają zaszczyt zaprosić na konferencję na temat funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych – dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych, która odbędzie się 25 czerwca 2019 r. w Sali Lustrzanej (ul. Wałowa 10) w Tarnowie.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie 1 stycznia 2019 r. (Dz. U. 2018 poz. 2215). PPK są powszechnym i dobrowolnym systemem długoterminowego oszczędzania dla pracowników, tworzonym i współfinansowanym przez pracodawców i Państwo.

W pierwszej części konferencji zaprezentowane zostaną najważniejsze założenia ustawy. Druga część obejmie szczegółowe informacje na temat wdrożenia systemu PPK w przedsiębiorstwie. Podczas konferencji będzie możliwość zadania pytań.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w szczególności zapraszamy osoby zarządzające lub odpowiedzialne za wdrożenie PPK w Państwa firmie.

Konferencja ma charakter nieodpłatny, po dokonaniu rejestracji.

 

Rejestracja:

www.bit.ly/ppk_tarnow

 

Agenda konferencji:

9.30 – 10.00    Rejestracja
10.00 – 10.15  Otwarcie konferencji
                         – Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa
                         – Dariusz Selak, Dyrektor PFR Portal PPK
10.15 – 10.35  PPK znaczenie dla gospodarki
10.35 – 11.15   PPK główne założenia
11.15 – 11.30  Rola PFR w rozwoju społeczno-gospodarczym
11.30 – 12.00  Lunch
12.00 – 14.00  PPK w szczegółach – część szkoleniowa dla działów HR – dyskusja

Więcej informacji na temat konferencji udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Tarnowa
– tel. 14 688 26 46, e-mail: m.pawlowski@umt.tarnow.pl

Źródło: http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Pracownicze-Plany-Kapitalowe-Konferencja-dla-przedsiebiorcow