PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorco, od 1 lipca podmioty zatrudniające minimum 250 osób jako pierwsze zostały objęte obowiązkami opisanymi w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W kolejnym etapie (od 1 stycznia 2020 r.) obowiązkami ustawy zostaną objęte podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób. Czy sprawdziłeś już, kiedy Twoja firma będzie objęta programem i jakie obowiązki należy wypełnić? Dla ułatwienia wdrażania przepisów ustawy o PPK, Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela oraz Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK zapraszają na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 4 października 2019 r. w Sali Lustrzanej (ul. Wałowa 10) w Tarnowie, od godz. 9:30.

od godz. 9:30.

 

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie 1 stycznia 2019 r. (Dz. U. 2018 poz. 2215). PPK są powszechnym i dobrowolnym systemem długoterminowego oszczędzania dla pracowników, tworzonym i współfinansowanym przez pracodawców i Państwo.

Podczas szkolenia pracodawcy dowiedzą się, jak działają PPK, jakie są terminy i warunki wdrożenia PPK, jakie możliwości daje pracodawcy i pracownikowi. Uczestnicy otrzymują szereg praktycznych wskazówek, a podczas spotkań mają możliwość zadawania pytań oraz rozmowy z ekspertami PFR Portal PPK, jak również dostęp do najnowszych materiałów.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w szczególności zapraszamy osoby zarządzające lub odpowiedzialne za wdrożenie PPK w Państwa firmie.

Szkolenie ma charakter nieodpłatny, po dokonaniu rejestracji:

http://bit.ly/tarnow_ppk

(Z listy wybierz województwo małopolskie, a następnie Tarnów)

Więcej informacji na temat szkolenia udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Tarnowa
tel. 14 688 26 46, e-mail: m.pawlowski@umt.tarnow.pl

Źródło: https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Pracownicze-Plany-Kapitalowe-Bezplatne-szkolenie-dla-przedsiebiorcow