Pracodawco, skorzystaj z projektów poświęconych strategii zarządzania wiekiem w firmie!

Pracodawco, skorzystaj z projektów poświęconych strategii zarządzania wiekiem w firmie!

Małopolscy pracodawcy będą mogli skorzystać z projektów dotyczących zarządzania wiekiem, których celem jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia.

W ramach inicjatyw, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typ projektu B: Opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu), możliwe będzie m.in. opracowanie lub zaktualizowanie posiadanej przez przedsiębiorstwo strategii zarządzania wiekiem, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników dojrzałych.

Ze wsparcia w ramach projektów będą mogli skorzystać pracodawcy (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) oraz ich pracownicy, zwłaszcza osoby po 50. roku życia.

Przedsiębiorco, wybierz któryś z projektów i zgłoś się!

  1. “Wiek Efektywności” – Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa (rekrutacja od maja 2018 r.).
  2. “Lider CSR – zarządzanie wiekiem – m. Kraków”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
  3. “Lider CSR – zarządzanie wiekiem – KOM (bez m. Kraków)”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
  4. “Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion tarnowski”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
  5. “Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
  6. “Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion podhalański”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
  7. “Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Małopolska Zachodnia”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
  8. “Aktywni przez całe życie – strategie zarządzania wiekiem w małopolskich MŚP”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Formac.

 

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/pracodawco–zaktualizuj-strategie-zarzadzania-wiekiem-w-swojej-firmie