Pożyczki dla bezrobotnych

Pożyczki dla bezrobotnych

Osoby bezrobotne, chcące otworzyć własną firmę oraz przedsiębiorcy chcący zatrudnić bezrobotnych, mogą skorzystać z preferencyjnego programu pożyczkowego „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”, uruchomionego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. W Małopolsce pożyczki takie udzielane są przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA).

Pożyczki przeznaczone są dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne oraz absolwentów szkół średnich i wyższych (w okresie 48 miesięcy od ukończenia szkoły) i studentów ostatniego roku, którzy nie są nigdzie zatrudnieni i nie wykonują innej pracy zarobkowej. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczone mogą być na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej lub na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Maksymalna wartość pożyczki to 85 tysięcy złotych, wysokość pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej wynosi natomiast 25 tysięcy złotych.

Pełny opis produktu wraz z wnioskiem pożyczkowym i kompletem załączników dostępny jest na stronie internetowej  www.tise.pl. Dodatkowe informacje o programie „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” znaleźć można natomiast pod adresem  http://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/

Źródło: http://www.tarnow.pl/Biznes/Aktualnosci-biznesowe/Pozyczki-dla-bezrobotnych