POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE – SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Niewłaściwie podjęte decyzje, zdarzenia losowe, to przyczyny z powodu których przedsiębiorca może stać się niewypłacalny dla swoich wierzycieli. W takim przypadku może ogłosić upadłość bądź zdecydować się na dokonanie restrukturyzacji firmy. Zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego dowiedzą się Państwo m.in. na czym polega restrukturyzacja i w jakich przypadkach warto się zdecydować na uruchomienie tego procesu. Spotkanie odbędzie się 18 października, w godz. 15:00-17:00, w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości (Sala Lustrzana), ul. Wałowa 10.

Restrukturyzacja

  • Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?
  • Kto i kiedy może skorzystać z restrukturyzacji?
  • Niewypłacalność, a zagrożenie niewypłacalnością.
  • Kiedy należy rozważyć restrukturyzację?
  • Odpowiedzialność zarządzających przedsiębiorstwem w związku z powstaniem stanu niewypłacalności.

Restrukturyzacja w czasach COVID-19

  • Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
  • Dokumentacja potrzebna do otwarcia postępowania
  • Skutki otwarcia postępowania
  • Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, a Tarcze Finansowe PFR.

Zapraszamy:  18 października, godz. 15:00-17:00, Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości (Sala Lustrzana), ul. Wałowa 10.

Rejestracja do dnia 15 października – tel.: 14 6882 646, e-mail: wrg@umt.tarnow.pl

 

Źródło fotografii: https://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Postepowanie-restrukturyzacyjne-spotkanie-informacyjne-dla-przedsiebiorcow

Źródło: https://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Postepowanie-restrukturyzacyjne-spotkanie-informacyjne-dla-przedsiebiorcow