Ponad milion złotych dotacji dla prowadzących działalność. Ruszył nowy program wsparcia

Ponad milion złotych dotacji dla prowadzących działalność. Ruszył nowy program wsparcia

Masz w głowie produkt lub usługę, która w istotny sposób zmieni funkcjonowanie ludzi i ułatwi codziennie życie? Właśnie wystartował program, który na tego typu projekty daje możliwość pozyskania ponad miliona złotych wsparcia. W sumie do rozdania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała pulę 70 mln zł.

W ramach programu „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus” organizatorzy szukają przedsięwzięć zaspokajających potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Kto może ubiegać się dofinansowanie i na jakich zasadach?

Ponad 1 mln zł dofinansowania

Właściciele mikro, małych i średnich firm chcący pozyskać wsparcie w ramach inicjatywy „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus” muszą przygotować wniosek, w którym udowodnią, że opracowane rozwiązanie zmniejsza lub całkowicie eliminuje bariery w codziennym funkcjonowaniu osób z ograniczeniami psychofizycznymi.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, psychicznymi, ale także na przykład osób starszych. Mile widziane są także innowacje, które ułatwiają funkcjonowanie kobietom w ciąży czy młodym mamom. O dofinansowanie mogą się również ubiegać autorzy rozwiązań przeznaczonych dla osób szczególnie niskich lub wysokich oraz poruszających się na co dzień z ciężkim i nieporęcznym bagażem.

O pieniądze w ramach inicjatywy realizowanej ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ubiegać się mogą przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie województw z pominięciem tzw. Polski Wschodniej. Maksymalna kwota wsparcia dla pojedynczego przedsięwzięcia wynosi 1125 tys. zł natomiast najmniejsza kwota pomocy to 60 tys. zł. Aby otrzymać zastrzyk gotówki przedsiębiorca musi zapewnić wkład własny na poziomie 15 proc. wartości projektu. W przypadku wnioskowania o maksymalną kwotę wsparcia wkład własny wynosi zatem 225 tys. zł. Do rozdania w sumie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała kwotę blisko 70 mln zł. Przedsięwzięcia zlokalizowane w województwie mazowieckim otrzymają 8,4 mln zł. Na przedsiębiorców z pozostałych województw czeka kwota 61,5 mln zł. Firmy mogą składać wnioski do 21 lipca 2021 roku.

Na co można przeznaczyć środki z programu Dostępność Plus?

Pozyskane dofinansowanie przedsiębiorca może wydatkować na usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego oraz realizacji i wdrożenia przedsięwzięcia. W ramach procesu przygotowania projektu środki mogą zostać przeznaczone na:

  • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego
  • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego
  • usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania)
  • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi
  • kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

Z kolei w ramach samego procesu realizacji i wdrożenia przygotowanej inwestycji dotację można przeznaczyć na:

  • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu
  • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/ponad-milion-zlotych-dotacji-dla-prowadzacych-dzialalnosc-ruszyl-nowy-program-wsparcia-102349