Ponad 36 mln zł na specjalistyczne doradztwo dla przedsiębiorców

Ponad 36 mln zł na specjalistyczne doradztwo dla przedsiębiorców

Już wkrótce małopolscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki na specjalistyczne usługi doradcze w ramach projektu Bony sukcesu. We wtorek, promesę na realizację tego projektu z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego i wicemarszałka Tomasza Urynowicza otrzymali Małgorzata Popławska, prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Mariusz Kękuś, wiceprezes MARR. W wydarzeniu uczestniczył także Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Każdego dnia obserwujemy jak zmienia się nasz region, w obszarach infrastruktury, edukacji, czy zdrowia. Nie byłoby to możliwe gdyby nie środki unijne, dzięki którym Małopolska z dnia na dzień pięknieje

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

W ramach projektu Bony sukcesu MARR udzielać będzie dofinansowania na specjalistyczne usługi doradcze zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy sektora MŚP posiadający siedzibę w Małopolsce oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą głównie na terenie naszego województwa. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r.

Cieszę się, że ponad 36 mln zł z RPO już wkrótce trafi do małopolskich przedsiębiorców. Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na monitorowanie i prognozowanie trendów rynkowych, organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem, czy optymalizację kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

– dodaje Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski. 

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać granty w wysokości do 20 000 zł, które pozwolą im na  korzystanie ze specjalistycznych usług doradczych. Firmy reprezentujące branże inteligentnych specjalizacji Małopolski (Life Sciences; technologie informacyjne i komunikacyjne, przemysły kreatywne; elektrotechnika i przemysł maszynowy; produkcja metali, chemia) mogą uzyskać:

  • 95% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz pierwszy,
  • 85% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz drugi.

Przedsiębiorcy, którzy nie wpisują się w branże inteligentnych specjalizacji Małopolski mogą otrzymać:

  • 90% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz pierwszy,
  • 80% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz drugi.

Usługi doradcze świadczone będą przez firmy posiadające akredytację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii lub zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z dowolnie wybranych, wysokiej jakości ofert, w tym m.in. na: monitorowanie i prognozowanie trendów rynkowych, organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem, uzyskiwanie certyfikatów zgodności, optymalizację kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, wykorzystywanie zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, instrumenty zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie, procedury i procesy związane ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji, opracowanie specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego, czy wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

Środki przekazane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020.

Źródło:https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/ponad-36-mln-zl-na-specjalistyczne-doradztwo-dla-przedsiebiorcow