Polska Strefa Inwestycji – szansa na rozwój Twojej firmy!

Polska Strefa Inwestycji – szansa na rozwój Twojej firmy!

 

Planujesz projekt inwestycyjny? Skorzystaj ze wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Planowane przedsięwzięcie może być realizowane na wszystkich terenach, również prywatnych. To szansa na rozwój Twojej firmy!

W 2018 roku weszły w życie nowe przepisy określające zasady wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji).

Dotychczas istniejące specjalne strefy ekonomiczne ustąpiły miejsca Polskiej Strefie Inwestycji. Nowa ustawa zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie – jak dotychczas – jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną. Jest to niewątpliwie atrakcyjna zmiana i zachęta inwestycyjna dla wielu firm, które chciałyby skorzystać z tego typu wsparcia.

Decyzje o wsparciu na obszarze Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy –  wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki. Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

35% dla dużych | 45% dla średnich | 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw.

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej wynosi tyle samo dla wszystkich firm:

– 12 lat (od dnia otrzymania decyzji o wsparciu)

– 15 lat na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Miasto Tarnów oraz Gminy Aglomeracji Tarnowskiej, w ramach nowych regulacji otrzymały korzystne kryteria, jakie firma musi spełnić, aby otrzymać zwolnienie od podatku. Konieczna do poniesienia wysokość nakładów inwestycyjnych to, odpowiednio dla firm:

– dużych: 10 mln zł;

– średnich: 2 mln zł;

– małych: 500 tys. zł;

– mikro: 200 tys. zł.

W odniesieniu do kryteriów dla innych miast w Małopolsce, są to niezwykle korzystne regulacje, które po spełnieniu dodatkowych kryteriów jakościowych, pozwolą na korzystne przedsięwzięcia gospodarcze.

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy serdecznie do bezpośredniego kontaktu działem obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego:

Jacek Bielawski – tel. 12 640 19 49, e-mail: jbielawski@kpt.krakow.pl

Justyna Czyszek – tel. 690 950 600, e-mail: jczyszek@kpt.krakow.pl

Więcej informacji dostępnych jest również na stronie: http://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/  oraz w serwisie Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa: http://investintarnow.pl/pl/zwolnienia-od-podatku/

Źródło: http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Polska-Strefa-Inwestycji-szansa-na-rozwoj-Twojej-firmy