Początkiem marca można będzie korzystać z e-dowodów

Początkiem marca można będzie
korzystać z e-dowodów

Od poniedziałku, 4 marca wydawane będą nowe dowody osobiste z elektronicznym chipem. Pozwoli to na łatwiejsze używanie dokumentu na lotniskach czy w przychodniach. Dla obywateli nie oznacza to większych zmian, dowód tak jak do tej pory wydawany będzie bezpłatnie, taki sam będzie również czas oczekiwania na jego wydanie.

Nowy dowód osobisty będzie podobny do dotychczasowego. Zawierać będzie niemal takie same dane jak do tej pory, wzbogacony będzie jednak o elektronicznego chipa, znanego już m.in. z legitymacji studenckich i kart kredytowych. Znajdą się w nim zapisane w wersji elektronicznej informacje z dowodu, a dowód zawierał będzie także specjalny numer CAN, który pomoże w zabezpieczeniu dokumentu.

Dokument będzie wyposażony w mikroprocesor z zakodowanymi danymi osoby i dokumentu, które znajdowały się dotychczas na dowodzie osobistym. Fotografia dowodowa będzie zapisywana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne, co jest dodatkowym atutem dla osób podróżujących. Dzięki zastosowaniu tych zabezpieczeń dokument będzie zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i pozwoli na automatyczne przekraczanie bramek lotniskowych na terenie Unii Europejskiej.

E-dowód dawał będzie także nowe możliwości w systemie świadczeń medycznych. Posiadający go pacjenci będą mieli możliwość rejestracji w placówce medycznej bez podawania danych osobowych. Takie rozwiązanie skróci czas rejestracji, a także wyeliminuje dotychczas występujące błędy. Nowy dokument będzie ponadto wyposażony w podpis elektroniczny (można z niego zrezygnować), zwany podpisem osobistym, którego użycie będzie wywoływało taki sam skutek jak podpis własnoręczny. Zapewni on również logowanie do portali internetowych administracji publicznej, jeśli zostaną przyłączone do odpowiedniego systemu teleinformatycznego.

Nowe dowody „z automatu” otrzymywać będą osoby, którym kończy się termin ważności dotychczasowych dokumentów lub będą je wymieniać np. z powodu zniszczenia, zgubienia czy zmiany nazwiska. Wniosek o wydanie e-dowodu złożyć będą jednak mogli wszyscy zainteresowani posiadaniem takiego dokumentu.

 

Źródło: http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Od-poczatku-marca-mozna-bedzie-korzystac-z-e-dowodow