Pakiet „Przyjazne Prawo” przyjęty przez Rząd

 

Pakiet „Przyjazne Prawo” przyjęty przez Rząd

„Przyjazne Prawo” to pakiet 60 zmian w ustawach mających wprowadzić ułatwienia dla małych i średnich firm. Rada Ministrów przyjęła projekt, teraz jest on poddany sejmowej konsultacji, a w życie przepisy wejdą z początkiem przyszłego roku.

Wśród ułatwień są m.in. prawo do błędu, prawo do reklamacji dla przedsiębiorstw z CEiDG, możliwość zakładania spółek przez rzemieślników i inne.

Pakiet ułatwień dla MŚP

Nowe przepisy mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności przez mikro, małe i średnie firmy w różnych aspektach. Projekt obejmuje m.in.:

  • Wprowadzenie tzw. prawa do błędu, które zakłada, że przez pierwszy rok prowadzenia firmy przedsiębiorca może popełnić błąd bez przypisywania mu złych intencji. Nie dostanie wtedy kary, a jedynie pouczenie, o ile błąd naprawi. Przywilej będzie dotyczyć firm zarejestrowanych w CEiDG z gałęzi MŚP. Dla wznawiających działalności przywilej będzie ważny, jeśli minęło co najmniej 36 miesięcy od zakończenia lub zawieszenia operacyjności firmy.
  • Wydłużenie terminu rozliczenia VAT dla około 47 tysięcy importerów. Zamiast rozliczenia w terminie do 10 dni od odprawy celnej lub wydania decyzji celnej, importerzy będą mogli płacić podatek do 25. dnia następnego miesiąca, jak wszyscy inni przedsiębiorcy.
  • Wprowadzenie prawa do reklamacji dla firm, co oznacza, że przedsiębiorcy będą traktowani jak konsumenci.
  • Umożliwienie rzemieślnikom zakładanie spółek, a nie tylko jednoosobowej działalności gospodarczej, bez utraty statusu rzemieślnika.

 

Źródło :https://www.mala-firma.pl/aktualnosci-informacje-biznes/111-news/759-pakiet-%E2%80%9Eprzyjazne-prawo%E2%80%9D-przyj%C4%99ty-przez-rz%C4%85d