Pakiet Przyjazne Prawo: 72 ułatwienia dla firm

Pakiet Przyjazne Prawo:
72 ułatwienia dla firm

Prawo do popełnienia błędu, ochrona konsumencka przedsiębiorców w relacjach z kontrahentami czy wydłużenie terminu rozliczania VAT-u w imporcie to tylko niektóre z ponad 70 udogodnień z pakietu Przyjazne Prawo.

Zmiany obejmą punkty w 74 ustawach z dziedzin prawa i branże od pocztowej, energetycznej, hotelarskiej, telekomunikacyjne po usługi płatnicze.

Przekrojowe zmiany

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło Pakiet Przyjazne Prawo, który ma charakter przekrojowy – dotyczy 72 punktów w 74 ustawach. Pakiet trafia teraz do konsultacji, później do Sejmu. Większość proponowanych zmian ma obowiązywać od początku przyszłego roku. Ideą jest ułatwienie działania dla małych i średnich firm, stworzenie im lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku, ale też eliminacja nadmiernych restrykcji czy niekonsekwencji prawnych, jak stwierdziła minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

Prawo po pomyłek i prawa konsumenta

Wśród najważniejszych zmian przewidywanych przez Pakiet Przyjazne Prawo jest wprowadzenie prawa do popełnienia błędu – będzie to zupełnie nowy mechanizm w polskim prawie. Zakłada on, że poczatkujący przedsiębiorca popełnia błędy nie intencjonalnie, ale wskutek omyłek. Prawo do pomyłek ma dotyczyć jedynie mikro, małych i średnich firm zarejestrowanych w CEIDG i obowiązywać przez pierwszy rok prowadzenia firmy – liczony od początkowej rejestracji lub od dnia ponownego założenia działalności czy jej odwieszenia, w przypadku gdy minęło co najmniej 36 miesięcy okresu zawieszenia lub braku działalności. Przedsiębiorca ma nie podlegać karze za pomyłki, chyba że dojdzie do naruszenia po raz kolejny albo będzie to przypadek rażącego naruszenia prawa.

Ponadto przedsiębiorcy z CEIDG zyskają ochronę konsumencką w relacjach z kontrahentami. Jeśli popsuje się sprzęt zakupiony przez przedsiębiorcę, będzie miał prawo do jego reklamacji jak zwykły konsument i rozliczenie zakupu w kosztach firmowych. 
Pozostałe wybrane ułatwienia

Inne wybrane ułatwienia spośród 72 punktowych zmian w ustawach to m.in.:

  • Wydłużenie terminu rozliczenia VAT-u w imporcie: odejście od reguły 10 dni od odprawy celnej czy wydania decyzji celnej na rzecz rozliczania VAT-u na zasadach ogólnych.
  • Ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw.
  • Rozszerzenie definicji rzemieślnika.
  • Rozszerzenie możliwości zakładania działalności przez cudzoziemców pracujących w Polsce.
  • Likwidacja skokowego wzrostu opłat na PFRON.
  • Zachowanie ważności badań lekarskich nawet przy zmianie pracodawcy w ramach terminu ważności orzeczenia.

 

Źródło: https://www.mala-firma.pl/aktualnosci-informacje-biznes/111-news/737-pakiet-przyjazne-prawo-72-u%C5%82atwienia-dla-firm