Ogólnopolski Tydzień Kariery

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY
21-27 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
Małopolski Pociąg do Kariery”

 

W dniach 21 do 27 października 2019 r. na terenie całej Polski realizowany będzie 11. Ogólnopolski Tydzień Kariery. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie”.  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie przygotował propozycje dla osób zainteresowanych kreatywnym podejściem do planowania własnej przyszłości w tym kariery zawodowej. Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób bezrobotnych, poszukujących pracy jak i młodzieży uczącej się.
Partnerami naszych działań będą: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie, II Urząd Skarbowy w Tarnowie.
Zapraszamy do udziału w zaplanowanych wydarzeniach oraz indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym.
 

Termin Tytuł działań Temat zajęć – adresaci Miejsce spotkania
(adres, nr sali),
organizator
21.10.2019
(poniedziałek)
godz.   9.00
godz.   11.00
 
 
 
 

21.10.2019
(poniedziałek)
godz. 13.00

Od pasji do zawodu
 
 
 
 
 
 

 

Ośrodek Doradczy
 

1.Spotkania informacyjne – przygotowanie uczniów do kreowania własnej kariery zawodowej.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 
Zapisy na zajęcia w pok. 9.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 688 23 52.

2.Spotkanie konsultacyjno-doradcze dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej, w celu: poszerzenia lub uzupełnienia wiedzy z zakresu przepisów prawa podatkowego oraz  ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zapoznania z formami opodatkowania i wzorami formularzy podatkowych.
Osoby bezrobotne, poszukujący pracy, uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 688 23 52.

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie,
pl. gen. J. Bema 3,
sala Centrum Aktywizacji Zawodowej.
 
 

 
Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie,
pl. gen. J. Bema 3,
sala Centrum Aktywizacji Zawodowej.

22.10.2019
(wtorek)
godz. 8.00
godz. 9.30
Od pasji do zawodu Spotkania informacyjne – przygotowanie uczniów do kreowania własnej kariery zawodowej.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 
Zapisy na zajęcia w pok. 9.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 688 23 52
Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie,
pl. gen. J. Bema 3,
sala Centrum Aktywizacji Zawodowej.
23.10.2019
(środa)
godz. 9.00
Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Porada grupowa – Odkrywanie i wykorzystanie własnego potencjału zawodowego, określanie zainteresowań  i atutów zawodowych. Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie,
pl. gen. J. Bema 3,
sala Centrum Aktywizacji Zawodowej.
24.10.2019
(czwartek)
godz. 9.00
godz. 10.00
godz. 11.00
Aktywizacja na rynku pracy Zajęcia grupowe dla osób bezrobotnych mające na celu kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy.
Osoby pozostające w ewidencji PUP w Tarnowie.

Zapisy na zajęcia w pok. 1, 9, 104,115.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 14 688 23 52.

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie,
pl. gen. J. Bema 3
sala Centrum Aktywizacji Zawodowej.
25.10.2019
(piątek)
godz. 9.00
Rynek pracy – co warto wiedzieć Porada grupowa dla osób bezrobotnych posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności mająca na celu motywowanie do aktywnego kreowania własnej kariery zawodowej, pokonywaniu barier na rynku pracy.
Osoby pozostające w ewidencji PUP w Tarnowie.
 
Zapisy na zajęcia w pok. 1,
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 688 23 52.
Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie,
pl. gen. J. Bema 3
sala Centrum Aktywizacji Zawodowej.

 

 

 

 
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 688 23 52, 14 688 23 53

 

Źródło:https://tarnow.praca.gov.pl/-/10568019-ogolnopolski-tydzien-kariery