Ogłoszono otwarty konkurs ofert „Małopolska Sieć Sukcesorów”

Organizacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia transferu biznesu w województwie małopolskim już od dziś mogą ubiegać się o dotację z budżetu województwa na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”. Zainteresowani mogą składać oferty do 30 marca br.

W naszym kraju większość przedsiębiorstw prywatnych powstała po przemianach 1989 r.  Jak pokazują statystyki, założyciele firm z tamtego okresu, wkraczają aktualnie w wiek emerytalny i przymierzają się do przekazania swoich biznesów następcom, bądź to w gronie rodziny, bądź poza nią. Powodzenie procesu sukcesji zależy jednak w dużej mierze od poziomu wiedzy oraz postaw, zarówno nestorów, jak i sukcesorów.

W obliczu zwiększającej się liczby firm, których właściciele wkraczają w wiek emerytalny, województwo organizuje specjalny program, który wzmocni postawy przedsiębiorcze potencjalnych sukcesorów i wyposaży ich w niezbędną wiedzę w zakresie transferu biznesu

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

Głównym celem programu „Małopolska Sieć Sukcesorów” jest podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności u potencjalnych sukcesorów czy osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji. Realizacja zadań służy również wymianie doświadczeń, networkingowi oraz tworzeniu sieci współpracy młodych sukcesorów.

W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację cyklu spotkań  podnoszących  wiedzę w  kluczowych obszarach związanych z prowadzeniem i transferem biznesu. Spotkaniom towarzyszyć powinna wymiana doświadczeń oraz networking uczestników moderowany przez eksperta merytorycznego.

W konkursie oferty mogą składać NGO-sy realizujące działania z obszaru wspierania rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, sukcesji.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 100 tys. zł. W ramach konkursu przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.malopolska.pl

źródło: www.malopolska.pl