Od szkolenia do zatrudnienia NABÓR!

Od szkolenia do zatrudnienia NABÓR!

Ruszył nabór do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. Projekt ten skierowany jest do osób biernych zawodowo, nieuczących się i nieszkolących w wieku od 18 do 24 lat. Przygotowano dla nich m.in. kursy zawodowe, prawa jazdy, komputerowy oraz staże zawodowe. Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z warsztatów z psychologiem, doradcą zawodowym, wziąć udział w kursie przedsiębiorczości.

Wsparcie adresowane jest przede wszystkim  do osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.  Ze względu na poziom wykształcenia i zakres doświadczenia zawodowego adresatami wsparcia będą osoby, które posiadają wykształcenia na poziomie szkoły podstawowej, nie posiadają kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz osoby posiadające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, które po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Osoby zainteresowane udziałem  w projekcie zachęcamy do kontaktu z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie ul. Mościckiego 27 w godz. 8.00-15.30 (osoba do kontaktu: Agata Stus). Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: http://ckiw-tarnow.ohp.pl/beta/index.php/2017/09/25/ruszyl-nabor-do-projektu-pt-od-szkolenia-do-zatrudnienia-yei/

Źródło: http://www.tarnow.pl/Biznes/Aktualnosci-biznesowe/Od-szkolenia-do-zatrudnienia-NABOR