Od nowego roku – faktura tylko po paragonie z NIP-em

 

Od nowego roku – faktura tylko po paragonie z NIP-em

 

Przypominamy, że od 2020 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku VAT, które zakładają trudniejsze warunki uzyskania faktury na podstawie paragonu w późniejszym terminie niż dzień zakupu.

Aktualnie w ciągu 3 miesięcy od zakupów można prosić o fakturę. Od stycznia będzie to możliwe tylko, jeśli paragon ma NIP.

Faktura później?

Obecnie wiele firm zbiera paragony od jednego kontrahenta i np. na ich podstawie prosi raz w miesiącu o fakturę. To zgodne z prawem, bo są 3 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towary czy usługę, na wystawienie faktury. Od stycznia fakturę w późniejszym terminie będzie można wystawić tylko, jeśli na paragonie jest NIP. To nowość – NIP musi być wpisany na paragon i zgodny z tym na fakturze.

Kary za fakturę z paragonu bez NIP

Jeśli faktura zostanie wystawiona na paragon bez faktury, to kary spotkają zarówno odbiorcę faktury, jak i wystawcę. Będą one wynosić 100% kwoty VAT wskazanej na fakturze.

Źródło: https://www.mala-firma.pl/aktualnosci-informacje-biznes/111-news/767-od-nowego-roku-%E2%80%93-faktura-tylko-po-paragonie-z-nip-em