Nowy mały ZUS – co trzeba wiedzieć

Nowy mały ZUS – co trzeba wiedzieć

Prawdopodobnie już od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające niektórym małym i średnim przedsiębiorcom płacenie mniejszych składek za ZUS. Na podstawie rocznych przychodów ustalana będzie proporcjonalnie wysokość składek w obniżonej wartości. Miesięcznie przychody nie mogą przekroczyć 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, by móc płacić mniejsze składki.

Ministerstwo przedsiębiorczości i technologii liczy, że nowe przepisy skłonią niektórych przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy, a małym, sezonowym firmom pomogą zachować płynność finansową.

Dla kogo mały ZUS?

Mniejsze składki będą mogli płacić przedsiębiorcy, którzy w miesięcznym ujęciu osiągnęli przychody nieprzekraczające 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia. W roku 2018 jest to 5250 złotych. Przychody będą brane pod uwagę w ujęciu rocznym, a następnie dzielone na 12 miesięcy, tak by wyliczyć, ile przypadło na jeden miesiąc. Co ważne, chodzi tu o przychody, a nie dochody. Wskaźniki będą aktualizowane corocznie. Jeśli przepisy wejdą w życie w 2019 roku, wyliczeń będzie się dokonywało za kalendarzowy rok 2018.

Ile będzie wynosił mały ZUS?

Najniższe składki będą równe obecnej składce preferencyjnej płaconej przez dwa pierwsze lata działalności, czyli 200 złotym. Im wyższe przychody, tym składki będą rosły – o około 16 groszy za każdą złotówkę przychodu ponad minimalny próg. Najwyższy pułap, jaki mogą osiągnąć to 850 złotych, czyli aktualny tzw. duży ZUS. Do tego oczywiście należy doliczać stałą składkę na ubezpieczanie zdrowotne, aktualnie wynoszącą 319,94 złotych. Zatem za całość składek zapłacimy nie mniej niż 520 złotych, ale nie więcej niż 1232 złote miesięcznie. Na stronie ministerstwa ma się pojawić kalkulator, który ułatwi przedsiębiorcom wyliczenie, czy się kwalifikują do mniejszego ZUS-u, jeśli tak, to w jakiej wartości.

Jak długo będzie można korzystać z małego ZUS-u?

Mniejszy ZUS będzie mógł być opłacany cyklicznie. Na każde 5 lat, przedsiębiorca będzie mógł przez 3 lata opłacać niższe składki, o ile spełni warunki. Do mniejszego ZUS-u zawsze można wrócić. Zatem, jeśli w jednym roku osiągniemy wyższe dochody i nie będziemy kwalifikować się do mniejszego ZUS-u, a w następnym zejdziemy poniżej progu przychodów wynoszących 30-krotność (w ujęciu rocznym) minimalnej płacy, to będziemy mogli płacić mniejszy ZUS.

Komplementarny system

Celem rządu jest stworzenie komplementarnego systemu opłacania składek ZUS przez MŚP. Przez pierwsze pół roku działalności, przedsiębiorcy mogą korzystać z tzw. ulgi na start, czyli płacenia wyłącznie składki zdrowotnej. Następnie do dwóch lat działalności płacą preferencyjny ZUS – zasada obowiązująca obecnie – czyli aktualnie około 520 złotych. Później, będą mogli wejść na mały ZUS, wyliczany proporcjonalnie, który właśnie ma być wprowadzony nowymi przepisami.

 

Źródło: https://www.mala-firma.pl/aktualnosci-informacje-biznes/111-news/687-nowy-ma%C5%82y-zus-%E2%80%93-wszystko,-co-trzeba-wiedzie%C4%87