Nowe pomysły na walkę z zatorami płatniczymi

Nowe pomysły na walkę z zatorami płatniczymi

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedłożyło do konsultacji nowe pomysły na walkę z zatorami płatniczymi. Wśród nich m.in.: krótsze terminy płatności, szybka ścieżka wystawienia nakazy zapłaty i upublicznianie informacji o praktykach płatniczych.

Nowelizacja ustaw zakłada też ulgę za złe długi w PIT i CIT, wprowadzoną na wzór obowiązującej już ulgi dla podatku VAT.

Pomysły ministerstwa

Zatory płatnicze są ogromnym problemem dla firm, szczególnie tych małych i średnich. Ministerstwo w kwietniu przygotowało tzw. Zieloną Księgę o zatorach płatniczych, a teraz zaproponowało do konsultacji społecznych nowe pomysły na nowelizację ustaw. Propozycje zmian obejmują:

  • Wprowadzenie limitu wynoszącego 60 dni na uregulowanie należności przez duży podmiot względem mniejszej firmy.
  • Wprowadzenie obowiązku raportowania przez duże firmy danych na temat płatności faktur – opłacone w ciągu 30 dni lub 60 dni oraz opłacone powyżej 60 dni od dnia wystawienia faktury (od 2021 roku).
  • Wprowadzenie obowiązku zapłaty faktury wystawionej przez instytucje publiczne na rzecz przedsiębiorców w ciągu 30 dni.
  • Wprowadzenie ulgi za złe długi w podatkach PIT i CIT – podobnie jak zapłata VAT dopiero po otrzymaniu wynagrodzenia, jeśli towary i usługi zostały dostarczone, tak samo rozliczenie podatku dochodowego wyglądałoby inaczej przy braku opłaty faktury.
  • Możliwość nałożenia sankcji na duże firmy, które wywołują zatory płatnicze – ma to nie dotyczyć podmiotów, które mają problem z uregulowaniem płatności, bo same borykają się z zatorami.
  • Wprowadzenie szybkiej ścieżki do wystawienia nakazu zapłaty, jeśli należność wynosi mniej niż 75 tys. złotych.

Według danych ministerstwa aż 60 procent firm podaje zatory płatnicze jako drugi czynnik ograniczający ich rozwój. Przez to małe i średnie firmy nie zatrudniają nowych pracowników, nie inwestują, a niejednokrotnie ogłaszają upadłość. Projekt zmian w prawie będzie dostępny do konsultacji społecznych przez 30 dni. Przepisy miałyby wejść w życie od 1 czerwca 2019, z wyjątkiem ulgi na CIT i PIT, która zaczęłaby obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

 

Źródło: https://www.mala-firma.pl/aktualnosci-informacje-biznes/111-news/699-nowe-pomys%C5%82y-na-walk%C4%99-z-zatorami-p%C5%82atniczymi