Nowe obowiązki formalne dla mniejszych przedsiębiorców – lipiec 2018

Nowe obowiązki formalne dla mniejszych przedsiębiorców – lipiec 2018

Kontrola skarbowa w firmie może zdarzyć się u każdego przedsiębiorcy. Nie należy wówczas tracić tzw. zimnej krwi i trzeba współpracować z kontrolerami, żeby postępowanie zakończyło się szybko i sprawnie. Od 1 lipca 2018 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowych obowiązków dla mniejszych przedsiębiorców związane właśnie z kontrolą skarbową. Co obejmują?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy na żądanie urzędu skarbowego muszą obecnie przesyłać pliki JPK o określonej strukturze. W przeciwnym wypadku grozi im kara do 2,8 tys. zł. 

JPK na żądanie urzędu skarbowego
Już od początku roku mali przedsiębiorcy muszą wysyłać do Ministerstwa Finansów JPK – jednolity plik kontrolny. Jednak od początku lipca weszły w życie przepisy, nakładające nowe obowiązki dla mikro, małych i średnich firm związane z JPK i kontrolą skarbową. W związku z nimi urzędy skarbowe w całej Polsce mają prawo zażądać od przedsiębiorcy w dowolnej chwili przesłania dokumentacji księgowej w formie JPK. Taki obowiązek został nałożony na firmy bez względu na to, jaką mają formę rozliczenia podatkowego.

Taka powinność istnieje od lipca tego roku niezależnie od tego, że mali, średni i mikroprzedsiębiorcy muszą przesyłać plik JPK VAT co miesiąc bez wezwania.

Co właściwie trzeba złożyć?
Przypomnijmy, że JPK, czyli jednolity plik kontrolny to właściwie elektroniczna forma ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, jakie muszą zostać przekazane fiskusowi w określonym układzie i formacie. Można je wygodnie wygenerować z systemu informatycznego ERP danej firmy. Urząd skarbowy ma prawo zażądać od przedsiębiorcy wysyłki JPK w formie całości lub części ksiąg i dowodów księgowych. Jego struktura zależy od trybu prowadzonej księgowości:

  • struktura JPK KPiR właściwa dla przedsiębiorców prowadzących książkę przychodów i rozchodów,
  • struktura JPK EWP właściwa dla ryczałtowców,
  • struktura JPK KR właściwa dla przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe.

Urząd skarbowy może zażądać również i innych struktur JPK:

  • JPK FA- wyciąg z faktur sprzedażowych wystawianych przez podatnika,
  • JPK WB – wyciąg z rachunku bankowego,
  • JPK MAG – zawierający dane związane ze stanem magazynowym.

Wyjątek od reguły
Skarbówka nie ma prawa żądać od przedsiębiorców prowadzących dokumentację papierową przesłania dokumentacji księgowej w formie jednolitego pliku kontrolnego. W przyszłości będzie to możliwe, ponieważ papierowe dokumenty zostaną z czasem przekształcone w dokumenty elektroniczne.

Konsekwencje braku wysyłki JPK
Jeśli przedsiębiorca pomimo nałożonego na niego obowiązku, uchyli się od wysłania dokumentacji księgowej na żądanie urzędu skarbowego w formie JPK, naraża się na przykre konsekwencje. Kara porządkowa nakładana na takie podmioty za nieudostępnienie żądanych przez fiskusa danych może wynieść maksymalnie do 2,8 tys. zł.

 

Źródło:http://www.biznes-firma.pl/nowe-obowiazki-formalne-dla-mniejszych-przedsiebiorcow-%E2%80%93-lipiec-2018/30763