Niemieckie targi początkiem ekspansji dla firm !

Niemieckie targi początkiem ekspansji dla firm !

Wystartowała rekrutacja dla Małopolskich Firm sektora MŚP, które chcą wziąć udział w bezpłatnych wyjazdach na Targi CeBIT w Hannoverze oraz AUTOMATICA w Monachium. Projekt „Business Boost For Małopolska” po raz kolejny oferuje atrakcyjną formę promocji oraz ekspansji zagranicznej.

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, wspólnie z Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, zapraszają firmy, które są gotowe do dalszej ekspansji na zagraniczne rynki. Projekt realizowany dzięki wsparciu środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, stwarza unikalne możliwości udziału w jednych z najważniejszych wydarzeń branżowych w Europie.

10 przedsiębiorców wyjedzie w czerwcu na targi do Hannoveru (11-15 VI) na przyciągający najbardziej innowacyjne rozwiązania i produkty CeBIT. Kilka dni później, kolejna grupa 10 przedsiębiorców odwiedzi targi Automatica w Monachium (19-22 VI). Dzięki wsparciu środków unijnych do dyspozycji przedsiębiorców będzie darmowa obsługa w zakresie: przelotów, zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego, opieki tłumacza, a przede wszystkim stoiska targowego. W wyjazdach mogą wziąć udział przedstawiciele małopolskich firm sektora MŚP wpisujący się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego, posiadający strategię ekspansji międzynarodowej lub produkt o wysokim stopniu zaawansowania, przygotowany do eksportu. W targach CeBIT mogą wziąć udział firmy reprezentujące branże: elektrotechnika i przemysł maszynowy oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. Natomiast w wyjeździe do Monachium, na targi Automatica zapraszamy firmy z branż: energia  zrównoważona, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców metalicznych, a także elektrotechnika i przemysł maszynowy.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem projektu Business Boost for Małopolska: tel. 14 688 26 45 lub 14 688 28 00, email: bbm@umt.tarnow.pl Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, zaangażowani w realizację projektu, pomogą we właściwym przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych oraz niezbędnych załączników, będących warunkiem uczestnictwa w projekcie. Więcej informacji na temat programu targów oraz imprez towarzyszących można znaleźć na stronach organizatorów: www.cebit.de oraz www.automatica-munich.com. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz zasady naboru i dokumenty niezbędne do zgłoszenia można znaleźć: na http://www.tarnow.pl/Biznes/Business-Boost-For-Malopolska/NABOR

Projekt „Business Boost for Małopolska” jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Źródło: http://www.tarnow.pl/Biznes/Aktualnosci-biznesowe/Niemieckie-targi-poczatkiem-ekspansji-dla-firm-wyjedz-z-nami-za-darmo