Nawet 80 tys. zł dla innowatorów społecznych

Nawet 80 tys. zł dla innowatorów społecznych

Stowarzyszenie Wiosna poszukuje innowatorów społecznych, którzy nie boją się podjąć wyzwania i chcą zmierzyć się z problemami funkcjonującymi na rynku pracy. By przystąpić do Wiosennego Inkubatora Innowacji wystarczy nowatorski pomysł. O wsparcie doradcze i eksperckie oraz grant o wysokości nawet 80 tys. zł na realizację innowacyjnego pomysłu zadba stowarzyszenie. Rekrutacja potrwa od 7 sierpnia do 6 września.

Wiosenny Inkubator Innowacji to projekt przygotowany z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz narażonych na stereotypizację, czyli osobach powyżej 50 roku życia, młodych bez doświadczenia zawodowego oraz osobach niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Wiosna w ramach projektu wspierać będzie nowatorskie pomysły, które przyczynią się do wypracowania szybszych, tańszych i bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej.

Innowatorem może zostać każdy. W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby prywatne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń), jak i różnego typu podmioty typu stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie czy podmioty rynku pracy.

Pomoc i wsparcie, jakie stowarzyszenie przygotowało w ramach projektu, będzie skrojone na miarę każdego innowatora. Granty w wysokości maksymalnie do 80 tysięcy złotych, specjalistyczne szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne, wsparcie organizacyjno-techniczne oraz materiały szkoleniowe w postaci e-learningu dla autorów najlepszych pomysłów są tego świetnym przykładem. Takim wsparciem będą objęte w całym projekcie 32 wybrane innowacje, spośród których cztery zostaną przygotowane do wdrożenia na szeroką skalę.

Aby zgłosić swój pomysł, należy wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator. Wyniki naboru zostaną opublikowane na wspomnianej stronie.

Źródło: http://www.tarnow.pl/Biznes/Aktualnosci-biznesowe/Nawet-80-tys.-zl-dla-innowatorow-spolecznych