Nawet 400 tys. zł dotacji na nowy produkt w ramach „Bony na innowacje dla MŚP”

Nawet 400 tys. zł dotacji na nowy produkt w ramach „Bony na innowacje dla MŚP”

 

Masz pomysł na produkt, usługę, aplikację lub technologię i szukasz finansowania? Niedługo rusza program, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli uzyskać do 400 tys. zł dotacji na realizację innowacyjnego projektu.

Mowa o inicjatywie „Bony na innowacje dla MŚP” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zakłada on wsparcie projektów, których celem jest opracowanie we współpracy z jednostkami naukowymi nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Na realizację takiego projektu przedsiębiorca może się ubiegać o finansowe wsparcie. Minimalna kwota środków, które może uzyskać firma to 60 tys. zł a maksymalny próg wynosi 400 tys. zł.

Pomoc odbywa się na zasadach de minimis i może sięgać do 85 proc. wysokości kosztów kwalifikowanych. Główna część kosztów kwalifikowanych projektu dotyczyć musi innowacji technologicznej. Koszty wdrożenia, zakupu innowacji nietechnologicznej nie mogą przekroczyć 15 proc. całości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Do kosztów kwalifikowanych przedsiębiorca zaliczyć może również koszt materiałów (maks. 15 proc. wartości projektu) pod warunkiem, że jego poniesienie jest niezbędne do realizacji projektu.

Pula środków przygotowana na realizację projektu wynosi 65 mln zł. O dofinansowanie w ramach programu „Bony na innowacje w MŚP’ mogą się ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący własny biznes na terenie Polski. Nabór wniosków rusza 8 czerwca i potrwa do 8 lutego roku 2018. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty dotyczące konkursu dostępne są tutaj.

 

Źródło:https://mambiznes.pl/finansowanie/fundusze-ue/wiadomosci-fundusze-europejskie/nawet-400-tys-zl-dotacji-nowy-produkt-ramach-bony-innowacje-dla-msp-74928