Nawet 324 tys. zł bezzwrotnej dotacji dla firmy. Lista 38 kodów PKD objętych wsparciem

Nawet 324 tys. zł bezzwrotnej dotacji dla firmy. Lista 38 kodów PKD objętych wsparciem

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu do uprawiania sportu, biznesy typu pokój zagadek, organizacja ewentów to tylko wybrane sektory gospodarki, które mogą skorzystać z zapowiedzianej kolejnej pomocy dla firm najbardziej dotkniętych skutkami pandemii. Środki są bezzwrotne pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Na ubiegłotygodniowej konferencji premier Mateusz Morawiecki ogłosił uruchomienie tzw. tarczy 2.0. W przypadku najmniejszych firm ich właściciele w ramach pomocy mogą pozyskać od 18 do 36 tys. zł na pracownika. Maksymalna kwota subwencji wynosi ponad 300 tys. zł.

Dla kogo nawet 324 tys. zł bezzwrotnej dotacji

Wsparcie przeznaczone jest dla wybranych branż najmocniej poobijanych przez obostrzenia związane z koronawirusem. Kto może ubiegać się o tą pomoc i jakie warunki należy spełnić, by uzyskać zastrzyk gotówki na przetrwanie najtrudniejszego okresu. Oto lista 38 branż, które wesprze rząd.

Tarcza antykryzysowa 2.0 w przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników zakłada udzielanie pomocy podmiotów, które za rok 2019 wykażą przychody bądź sumę bilansową nie przekraczające 2 mln euro. Jednocześnie przedsiębiorstwo musi zanotować w 2020 roku spadek obrotów spowodowany koronawirusem o minimum 30 proc. Na jednego pracownika firma może otrzymać od 18 do 36 tys. zł subwencji. Poziom wsparcia uzależniony jest od spadku obrotów, który zanotowała dana firma. Maksymalnie przedsiębiorstwo może uzyskać 324 tys. zł subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w styczniu, a termin startu programu uzależniony jest od zgody Komisji Europejskiej, która musi zatwierdzić każdą pomoc publiczną.

Lista 38 branż objętych wsparciem z PFR

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów

74.20.Z – Działalność fotograficzna

77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A – Działalność agentów turystycznych

79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

79.11.B – Działalność pośredników turystycznych

79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D – Działalność paramedyczna

90.01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z – Działalność muzeów

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/nawet-324-tys-zl-bezzwrotnej-dotacji-dla-firmy-lista-38-kodow-pkd-objetych-wsparciem-102428