Nawet 23 tys. zł dotacji i 1600 zł świadczenia na działalność. Duże zainteresowanie programem

Nawet 23 tys. zł dotacji i 1600 zł świadczenia na działalność. Duże zainteresowanie programem

Dziś poznamy ostateczną listę osób, które uzyskały dotację oraz wsparcie pomostowe w ramach programu „Grant na start”. Wydłużony okres ogłoszenia listy beneficjentów spowodowany jest dużym zainteresowaniem i liczbą odwołań od pierwotnej decyzji organizatorów.

Inicjatywa skierowana do osób myślących o samozatrudnieniu zakłada przyznanie jednorazowej dotacji oraz comiesięcznego świadczenia w kwocie 1600 zł. Atrakcyjne warunki wywołały spore zainteresowanie, ale też problemy z rozstrzygnięciem komu przyznać wsparcie.

Organizowana przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego inicjatywa przyciągnęła w czasie drugiej edycji więcej chętnych niż było środków do rozdysponowania. To spowodowało, że wiele osób, które nie znalazły się na liście beneficjentów złożyło odwołania od decyzji odmownych. To zmusiło organizatorów do przeprowadzania ponownej weryfikacji nadesłanych projektów. – W związku z wpłynięciem do biura projektu dużej liczby odwołań do przeprowadzonej oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych i koniecznością przeprowadzenia ponownej rzetelniej oceny wszystkich zgłoszeń informujemy, że odpowiedź na odwołania nastąpi 23 listopada 2020 roku – napisano w komunikacie na stronie inicjatywy.

Dotacja i wsparcie pomostowe w kwocie 1600 zł

Program „Grant na start” to inicjatywa skierowana do osób myślących o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Projekt zakłada przyznawanie jednorazowej, bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego. Maksymalna kwota dotacji, którą może pozyskać osoba ubiegająca się o wsparcie wynosi 23 050 zł. Oprócz tego beneficjent przez 12 miesięcy otrzymuje co miesiąc 1600 zł dofinansowania na bieżące wydatki, takie jak np. składki na ZUS. Przez 1 rok w sumie młody przedsiębiorca otrzymuje 19 200 zł dodatkowego wsparcia oprócz jednorazowej dotacji. Oprócz wsparcia finansowego uczestnicy otrzymują pakiet szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Program obejmuje województwo łódzkie, a udział w nim mogą wziąć osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Program Pula środków do rozdysponowania w trakcie trzech edycji to 2,2 mln zł. Organizatorzy zakładają udzielenie wsparcia w sumie 96 osobom, które założą swój pierwszy biznes. Dziś poznamy ostateczną listę beneficjentów, którzy wzięli udział w drugiej edycji programu. Dla osób, które nie zdążyły został jeszcze trzeci nabór wniosków, który zostanie ogłoszony niebawem. Szczegóły programu dostępne są na stronie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego larr.pl.

Dla kogo wsparcie: 

1. Osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach.
2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/nawet-23-tys-zl-dotacji-i-1600-zl-swiadczenia-na-dzialalnosc-duze-zainteresowanie-programem-102327