MORSO, czyli bądź świadomym Małopolaninem

MORSO, czyli bądź świadomym Małopolaninem

Chcesz założyć organizację pozarządową albo dowiedzieć się, jak zdobyć pieniądze na jej działalność? A może chciałbyś wziąć udział w szkoleniach i warsztatach dla organizacji pozarządowych? Jeśli tak, to właśnie taką ofertę mają dla ciebie Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, czyli nowe miejsca na mapie trzeciego sektora w regionie. Pięć takich ośrodków działa już w największych miastach Małopolski.

Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to miejsca kreujące postawy obywatelskie i wzmacniające potencjał małopolskich NGO. To w nich organizacje pozarządowe znajdą fachowe doradztwo. MORSO będą też prowadzić szkolenia i warsztaty, pomogą znaleźć pracowników, podpowiedzą jak stworzyć nową NGO i znaleźć dla niej partnerów. W końcu będą też monitorować inicjatywy podejmowane przez trzeci sektor, a skierowane do społeczności lokalnych na swoim terenie. Jednak najważniejszym działaniem będzie zachęcanie mieszkańców do jeszcze większej aktywności społecznej i obywatelskiej.

Sieć liczy 5 subregionalnych ośrodków, które obejmują swoim zasięgiem całą Małopolskę. Gdzie można je znaleźć?

  • w Nowym Sączu – dla subregionu sądeckiego obejmującego Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki. MORSO prowadzi Sądeckie Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
  • w Tarnowie – dla subregionu tarnowskiego obejmującego Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski. Prowadzi go Fundacja Instytut Prawa, Administracji i Samorządu Terytorialnego,
  • w Myślenicach – dla subregionu podhalańskiego obejmującego powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański. Prowadzi go Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS,
  • w Oświęcimiu – dla Małopolski Zachodniej obejmującej powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki. Prowadzi go Fundacja Instytut Prawa, Administracji i Samorządu Terytorialnego,
  • w Krakowie – dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego obejmującego Kraków oraz powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki. Prowadzi go Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu.

Dane kontaktowe do wszystkich MORSO znajdują się w załączniku – poniżej.

 

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/morso-czyli-badz-swiadomym-malopolaninem