Młoda firma dłużej zapłaci niższe składki na ZUS

Młoda firma dłużej zapłaci niższe składki na ZUS

Rząd chce wydłużyć preferencyjny okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne do 3 lat z obecnych 2 lat – wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.

Obecnie ustawa określa 2-letni preferencyjny okres opłacania składek dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność.

„Część z przedsiębiorców zawiesza lub rezygnuje z prowadzenia pozarolniczej działalności w 2 pierwszych latach jej prowadzenia. Proponuje się, by okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wydłużyć o rok, tj. do okresu 3-letniego. Dopiero po tym okresie osoby prowadzące pozarolniczą działalność zaczną opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie po 2 latach)” – napisano.
Rząd liczy, że proponowane rozwiązanie wpłynie na wzrost liczby osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności i zwiększy wskaźnik przeżycia przedsiębiorstw.

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/mloda-firma-dluzej-zaplaci-nizsze-skladki-na-zus-76772