Miliony na projekty badawczo-rozwojowe

Miliony na projekty badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zachęca przedsiębiorców do udziału w kolejnych konkursach, w których można uzyskać dofinansowania do planowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Do rozdysponowania jest 150 mln złotych.

Konkurs uruchomiony został również w formule dedykowanej firmom sektora małych i średnich przedsiębiorstw z regionów słabiej rozwiniętych, które dotąd nie korzystały z dotacji na działania badawczo-rozwojowe. NCBR oferuje możliwość uzyskania dofinansowania na projekt, którego koszty kwalifikowane wynoszą już 300 tys. złotych (dotychczas było to 2 mln zł).

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju planowanych do realizacji prac badawczych i wielkości firmy. Wynosi ona od 50 do 80 proc. dla badań przemysłowych i od 25 do 60 proc.  dla prac rozwojowych. W przypadku konsorcjów naukowo-przemysłowych koszty jednostki naukowej dofinansowane są na poziomie 100 proc.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/

Źródło: http://www.tarnow.pl/Biznes/Aktualnosci-biznesowe/Miliony-na-projekty-badawczo-rozwojowe