Miliard złotych na walkę z pandemią w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Miliard złotych na walkę z pandemią w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Małopolska przeznaczyła na walkę z koronawirusem i jego negatywnymi skutkami prawie 1 mld zł. – Stworzyliśmy sześć pakietów w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Głównym jej założeniem jest pomoc kierowana w stronę służby zdrowia, ochrona firm i etatów w małopolskich przedsiębiorstwach oraz wsparcie uczniów, nauczycieli i podopiecznych placówek opieki całodobowej. To konkretna i bardzo potrzebna pomoc – podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światową gospodarką. Jej dotkliwe skutki odczuwalne są także w Polsce. Małopolska zareagowała na ten nagły kryzys niezwłocznie. Powstała Małopolska Tarcza Antykryzysowa, podzielona na trzy etapy. Środki, na łagodzenie skutków pandemii, pochodzą z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

Samorząd województwa małopolskiego uruchomił w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej aż 6 pakietów pomocowych realizowanych w obrębie trzech etapów. Pierwszy etap stanowi pakiet medyczny, przedsiębiorczości i płynności finansowej, drugi buduje pakiet społeczny i edukacyjny, natomiast trzeci to pakiet rozwoju. Angażujemy niebagatelne środki. W sumie to około 1 miliard złotych na ratowanie zdrowia, życia, miejsc pracy i całej gospodarki

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Po wybuchu pandemii najważniejsze było leczenie chorych i ratowanie życia. Dlatego Małopolska przeznaczyła aż 190 mln zł, na zakup sprzętu medycznego (od środków ochrony osobistej przez respiratory, aż po karetki).

Zdrowie mieszkańców województwa jest dla nas najważniejsze. Dlatego nasze działania skierowaliśmy już na początku pandemii w stronę małopolskiej służby zdrowia. Kwota, którą dysponujemy w ramach pakietu medycznego pozwoli skutecznie doposażyć zarówno małopolskie oddziały szpitalne, jak i nasze służby w niezbędny sprzęt i aparaturę do walki z koronawirusem. Dzięki Funduszom Europejskim zakupiliśmy także 50 nowoczesnych, w pełni wyposażonych karetek

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Na przeciwdziałanie negatywnym skutkom w gospodarce małopolski samorząd w ramach pakietu przedsiębiorczości przekazał 320,5 mln zł. Celem podjętych działań jest ochrona przedsiębiorstw i miejsc pracy, które są filarem gospodarki. Pakiet przedsiębiorczości to konkretne wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Przedsiębiorcy mogli składać wnioski o bezzwrotną dotację na utrzymanie zatrudnienia w firmach – tzw. bon rekompensacyjny (9 tys. zł – to wysokość wsparcia dla jednego etatu). Łączna liczba pozytywnie ocenionych wniosków wyniosła 4 456. Warto dodać, że wsparto także nowe instrumenty rynku pracy.

Pakiet przedsiębiorczości jest realnym wsparciem dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy ucierpieli na skutek pandemii. Chcemy im pomóc, by poziom zatrudnienia w firmach został zachowany, a pracownicy mogli mieć pewność, że utrzymają miejsca pracy. W ramach tego pakietu zadbamy także o obszar rynku pracy

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Z kolei w ramach pakietu płynności finansowej – małopolscy przedsiębiorcy, poszkodowani w wyniku w pandemii, mogą ubiegać się o unijne pożyczki na atrakcyjnych warunkach. Na ten mechanizm przeznaczono ze środków unijnych 111 mln zł. Ofertę pożyczek udostępniono we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Pakiety społeczny, a także edukacyjny, stanowią kolejne elementy Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W ramach pakietu społecznego 55,2 mln zł trafi do placówek opieki całodobowej, w tym domów pomocy społecznej. Natomiast zadaniem pakietu edukacyjnego, opiewającego na kwotę 35 mln zł, jest wsparcie uczniów i kadry pedagogicznej w procesie zdalnego nauczania.

W związku z pandemią, praktycznie z dnia w całym kraju przemodelowano nauczanie. Tradycyjna szkolna ławka została zastąpiona domowym biurkiem. Sytuacja dla wielu rodzin była kłopotliwa, bowiem nie każdy posiadał odpowiedni do nauki sprzęt. Zareagowaliśmy natychmiast, by wesprzeć zarówno uczniów, jak i nauczycieli w nauce on-line

– mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Małopolską Tarczę Antykryzysową wieńczy pakiet rozwoju (279 mln zł) przeznaczony na działania związane z rewitalizacją małych małopolskich miast i miasteczek oraz licznymi regionalnymi inwestycjami.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/miliard-zlotych-na-walke-z-pandemia-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej