MFR: Małopolskie firmy otrzymają wsparcie finansowe

MFR: Małopolskie firmy otrzymają wsparcie finansowe

Małopolski Fundusz Rozwoju to spółka, dzięki której firmy z regionu mogą otrzymać korzystne wsparcie w postaci pożyczek i poręczeń na rozwój swojej działalności. Dzięki rozstrzygniętemu niedawno przetargowi, za sprawą którego małopolskie firmy będą mogły skorzystać z zabezpieczeń ze środków publicznych o wartości 30 mln (a uwzględniając wkład własny pośredników finansowych – prawie 40 mln zł), podpisano właśnie umowę na obsługę poręczeń. Dzięki tym funduszom małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły łatwiej starać się o nowe zlecenia.

W ramach przetargu została wybrana oferta złożona przez Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. Umowę podpisali prezes Małopolskiego Funduszu Rozwoju Bogusław Kośmider, a ze strony Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego – prezes Robert Wardzała oraz wiceprezes Urszula Stochel.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Zabezpieczenie będzie udzielane małopolskim firmom w modelu bezprzepływowym, czyli tzw. systemie re-poręczeń. Pozwoli to na bardziej elastyczną, ale przede wszystkim tańszą obsługę. Daje to także właścicielom małopolskich firm możliwość dostępu do kapitału zewnętrznego w postaci kredytów czy pożyczek na potrzeby podejmowanych przez nich inwestycji.

Wsparcie będzie udzielana przedsiębiorcom do wysokości 80 proc. kredytu na maksymalnie 7 lat, w tym także na zasadach preferencyjnych w ramach pomocy de minimis. Instrument poręczeniowy jest pierwszym realizowanym zadaniem Małopolskiego Funduszu Rozwoju.

Przypomnijmy, że MFR to jeden z ośmiu tego typu funduszy działających już w całej Polsce. Służy on wspieraniu regionalnych i lokalnych przedsiębiorców oraz samorządów. W Europie podobne instytucje przekształcały się docelowo w regionalne banki (a także banki inwestycyjne) i były równocześnie jednym z głównych narzędzi, dzięki którym ze środków publicznych mogły być finansowane inicjatywy o charakterze społeczno-gospodarczym. Małopolska jest aktualnie drugim w Polsce (po województwie zachodniopomorskim) regionem, który uruchamia wsparcie instrumentu poręczeniowego ze środków publicznych (tzw. „odunijnionych”).

W sumie do 2027 r. Małopolski Fundusz Rozwoju powinien zgromadzić kapitał ponad 170 mln zł (tylko ze środków zwróconych z perspektywy finansowej MRPO na lata 2007-2013). Z obecnej perspektywy (2014-2020), w której na instrumenty zwrotne przeznaczono dużo więcej środków, może to być już ponad 500 mln zł. To znaczne pieniądze, które ponownie trafią do małopolskich przedsiębiorstw, ale także samorządów.

Więcej informacji o działalności MFR można znaleźć na stronie internetowej www.mfr.com.pl.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/mfr-malopolskie-firmy-otrzymaja-wsparcie-finansowe