Małopolskie Forum Inwestora i Eksportera

Małopolskie Forum Inwestora i Eksportera

 

10 października 2019 r., w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbędzie się Małopolskie Forum Inwestora i Eksportera połączone z Galą Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019.

Podczas obrad Małopolskiego Forum Inwestora i Eksportera przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu zmierzą się ważnymi w skali gospodarczej problemami jak kondycja polskich firm w oparciu o aktualną sytuację gospodarczą Unii Europejskiej czy rozwój firm a Pracownicze Plany Kapitałowe.

Spotkanie rozpocznie się od przedstawienia aktualnych instrumentów Województwa Małopolskiego wspierających rozwój małopolskiej gospodarki, w tym przede wszystkim przedsiębiorców.
Zadania określone w Strategii Województwa Małopolskiego na lata 2021 – 2030, możliwości ubiegania się przez przedsiębiorstwa o dofinansowanie projektów to będą kluczowe kwestie, które decydować będą o pozycji Małopolski w najbliższej przyszłości.

Dokonana zostanie analiza makroekonomiczna wpływu spowolnienia gospodarczego w Niemczech czy też trudnej sytuacji związanej z Brexitem na rozwój i kondycję polskich firm.
Czy recesja i kurczenie się niemieckiej gospodarki stanowi szansę czy zagrożenie dla polskiej gospodarki z uwagi na fakt, że jest to nasz najważniejszy partner handlowy?
Brexit w dalszym ciągu stoi pod wielkim znakiem zapytania. Brytyjski dziennik Financial Times twierdzi, że najlepiej tę sytuację wykorzystuje polska gospodarka, będąc bezpieczną przystanią dla inwestorów.

Aktualną sytuację i perspektywy dla firm przedstawi w swoim wystąpieniu Pan Marcin Mrowiec, Główny ekonomista Banku Pekao SA.

Podczas panelu dyskusyjnego, pt.: „Pracownicze Plany Kapitałowe. Czy to się firmom opłaca?” omówione zostaną nowe zasady długoterminowego oszczędzania.
Czy PPK staną się ważnym elementem polskiej gospodarki, wpływającym na jej rozwój i budującym jej potencjał?

Według raportu „Pracownicze plany kapitałowe. Koszty i korzyści”, przygotowanego przez centrum analityczne Polityka Insight, dzięki pieniądzom zgromadzonym w ramach programu PPK polskie przedsiębiorstwa zyskają łatwiejszy dostęp do długoterminowego finansowania. W pierwszej kolejności powinno się to przełożyć na inwestycje firm, których następstwem może być zwiększenie efektywności prowadzące do wzrostu gospodarczego, a w efekcie – do wzrostu wynagrodzeń. Czy firmy faktycznie w PPK widzą dla siebie szansę na rozwój? Na ten temat dyskutować będą podczas debaty przedstawiciele małopolskich firm, ZUSu, Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oraz Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego TFI.

Spotkanie zakończy się wręczeniem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019, której celem jest promowanie najlepszych przedsiębiorców z Małopolski oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Nagroda przyznawana jest cyklicznie od 2009 r. w następujących kategoriach: mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca.
Zapraszamy do udziału!
mfoi@e-xon.pl

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 7 października 2019 r.

 

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/malopolskie-forum-inwestora-i-eksportera