MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 2020

MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 2020

Ruszyła 10 – jubileuszowa – edycja konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej.

Mając świadomość, że  stan epidemii spowodował, iż znaczna część małopolskich podmiotów ekonomii społecznej znalazła się w trudnej sytuacji rzutującej negatywnie na możliwość prowadzenia działań statutowych i trwałość miejsc pracy, a mimo tych niekorzystnych zjawisk, wiele organizacji podjęło działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w swych lokalnych społecznościach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pragnie podkreślić rolę solidarności oraz społecznej aktywności Małopolan w dobie pandemii w ramach jubileuszowej 10. edycji konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej.

W ramach kategorii “Razem przeciw COVID – najlepsza inicjatywa ekonomii społecznej” organizatorzy chcą promować i nagrodzić najlepsze przedsięwzięcia małopolskich organizacji pozarządowych, jednostek reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ) i przedsiębiorstw społecznych, których celem było wsparcie środowisk lokalnych w kontekście rozwoju pandemii, a w szczególności: przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w społeczności lokalnej, np. poprzez działania na rzecz osób lub instytucji, podejmowane w partnerstwie oraz adaptacja podmiotu ekonomii społecznej do zmienionej sytuacji po epidemii w powiązaniu z utrzymaniem miejsc pracy.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy  do 24 listopada br. wypełnić i przesłać internetowe zgłoszenie, dostępne pod linkiem: https://forms.gle/EwRy8iikwiuRYqw3A

Najlepsza inicjatywa zrealizowana przez podmiot ekonomii społecznej zostanie nagrodzona podczas finału Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2020!

Ze względu na ogólną sytuację Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2020 prowadzony jest wyłącznie w dwóch kategoriach: “Razem przeciw COVID – najlepsza inicjatywa ekonomii społecznej”, która ma charakter otwarty, oraz “Dekada z Liderem”, w której udział biorą wyłącznie laureaci poprzednich edycji Konkursu.

O szczegółach Konkursu mogą Państwo przeczytać na stronie: http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/malopolski-lider-przedsiebiorczosci-spolecznej-2020.

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizujący projekt „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Poddziałania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej. Konkurs realizowany jest na platformie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 

Źródło: https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Malopolski-Lider-Przedsiebiorczosci-Spolecznej-2020