Małopolska wspiera osoby młode, powracające z zagranicy

Małopolska wspiera osoby młode, powracające z zagranicy

Po raz kolejny łączymy siły! Wszystkie małopolskie urzędy pracy włączyły się we współpracę przy realizacji przez WUP w Krakowie programu Wróć z POWERem! Wynikiem współpracy jest proste i szybkie wsparcie osób powracających z zagranicy w procesie adaptacji oraz dostęp do pełnego pakietu informacji o formach wparcia bezpośrednio w powiatowych urzędach pracy.

Porozumienia w tej sprawie zostały zawarte pomiędzy Janem Gąsienicą-Walczakiem – dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (WUP w Krakowie), reprezentującym instytucję województwa małopolskiego oraz dyrektorami powiatowych  urzędów pracy (PUP).

Na współpracy małopolskich urzędów skorzystają osoby powracające z zagranicy. Uzyskają dostęp do wszystkich informacji o możliwych formach wparcia bezpośrednio w PUP  podczas rejestracji w PUP lub wizyty w urzędzie gminy. Dzięki podpisanym w Tomaszowicach porozumieniom zainteresowane osoby skontaktują się z konsultantami, którzy pomogą im zgłosić się do programu „Wróć z POWERem!” (adresowany do osób w wieku 18 – 29 lat).

Razem z realizowanym przez WUP w Krakowie komplementarnym projektem „Nowy start w Małopolsce” (adresowanym do osób od 30. roku życia), pomoc w procesie ponownej adaptacji w kraju może uzyskać każda dorosła osoba, która zamierza mieszkać lub podjąć zatrudnienie w naszym regionie.

Naszym zadaniem, jako Zarządu Województwa Małopolskiego, jest budowanie regionu przyjaznego do życia i pracy. Cieszmy się, że kolejni Małopolanie oraz Ci, którzy chcą się związać z Małopolską, dostaną pomoc w zaadaptowaniu się w regionie, który wygląda nieco inaczej, niż go zapamiętali. Konsultanci skrócą czas poszukiwania informacji, bo posiadają w jednym miejscu wiedzę z wielu źródeł i doświadczenie w jej wykorzystaniu. Pomogą w znalezieniu środków publicznych na realizację planów szkoleniowych, dotacji na własną firmę, będą wsparciem w kontakcie z instytucjami publicznymi oraz w rozwiązaniu problemów adaptacyjnych. W sprawach zawodowych można liczyć na wsparcie doradcy zawodowego w przygotowaniu portfolio zawierającego doświadczenie zarówno zdobyte w kraju, jak i za granicą

– powiedział wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Małopolska konsekwentnie prezentuje się jako region, który na bieżąco reaguje na dynamicznie zmieniający się rynek pracy

– dodał wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Na uczestników projektu czekają:

  • Bilans na start w Małopolsce,
  • Konsultacje,
  • Usługi, m.in. doradztwa prawnego i podatkowego, poradnictwa psychologicznego,
  • Tłumaczenia,
  • Punkty Co-Workingu,
  • Sesje mastermind.

Doradcy i konsultanci „Wróć z POWERem!” są dostępni w biurze projektu:

  • WUP Kraków – plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków;
  • Zespół Zamiejscowy WUP Kraków w Nowym Sączu – ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz;
  • Zespół Zamiejscowy WUP Kraków w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów.

Dodatkowe informacje można znaleźć w aktualnościach na stronie projektu www.pociagdokariery.pl, email: powroty@wup-krakow.plp
oraz pod numerami telefonu: tel. 12 619 85 62, 12 619 85 61.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/malopolska-wspiera-osoby-mlode-i-powracajacych-z-zagranicy